Výsledok obchodnej verejnej súťaže

 30.10.2017

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na „Predaj pozemku na výstavbu rodinného domu:

Parcela reg. C KN č.293/8“

Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do:     20.10.2017 do 10:00 hod.
Vyhodnotenie súťaže:                                                 24.10.2017 o 17:45 hod.

Do obchodnej verejnej súťaže sa zapojili traja  záujemcovia. Komisia po preštudovaní predložených materiálov vybrala ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Viktor Kanyicska, Benadová 3, 040 22  Košice

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny

Letný čas:

Streda 13:00-16:00

Sobota 08:00-12:00

Zimný čas:

Sobota 08:00-12:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa