Pozemkové a lesné spoločenstvo v Nižnej Kamenici

 06.02.2020

Oznámenie

Výbor Pozemkového a lesného spoločenstva v Nižnej Kamenici týmto oznamuje,

že dňa 15.03.2020 o 14:00 hodine v kaštieli

sa uskutoční 

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia

Program: http://www.niznakamenica.sk/files/2020-02-06-105857-valn___zhroma__denie.pdf

Úradné hodiny

......................................................................

Nový telefónny kontakt ZŠ: 055/600 01 02

......................................................................

OZNÁMENIE

Dočasné obmedzenie stránkových hodín: http://www.niznakamenica.sk/files/2020-03-23-095715-Obmedzenie_str__nkov__ch_hod__n.pdf

Pondelok: 08:00 - 11:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:00

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Zimný čas: Sobota 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa