Opatrenia z ÚPSVaR - Korona vírus

 11.03.2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Košice

Staničné nám č. 9 Košice

                                                                                                            V Košiciach 10.3.2020

Vážená pani starostka, vážený pán starosta,

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Košice prijal opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID – 19. Počas krízového režimu do 31.3.2020 platí nasledovné:

  1. Žiadame   klientov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostne komunikovali mailom a telefonicky.

  1. Odkladajú sa všetky termíny kontaktov – hlásenie sa.  Uchádzači o zamestnanie budú kontaktovaní zamestnancami úradu.

  1. Žiadosť o zaradenie do evidencie je možné podať  aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou do 7 kalendárnych dní od skončenia zamestnania.

  1. Všetky žiadosti o dávky  ( prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, pôrodné, náhradné výživné, hmotná núdza, náhradná rodinná starostlivosť) je možné podať aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou.

  1. Všetky ostatné doklady je možné podať mailom, poštou alebo do podateľne úradu.

  1.  Rušia sa všetky výberové konania, školenia,  vzdelávacie a skupinové aktivity.

  1. Informácie klientom sa podávajú telefonicky alebo mailom.

Na základe uvedených skutočností vás žiadame o spoluprácu, a to vyhlásenie uvedených informácií v miestnom rozhlase a zverejnenie na verejných tabuliach obce.

S pozdravom

                                                                                             PhDr. Pavol Mutafov

                                                                                          riaditeľ ÚPSVaR Košice


Úradné hodiny

......................................................................

Nový telefónny kontakt ZŠ: 055/600 01 02

......................................................................

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Zimný čas: Sobota 08:00 - 12:00

Letný čas: Sobota 08:00 - 12:00

                    Streda 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa