Profil verejného obstarávania

Vypracovanie PD pre Rozšírenie NN siete

Rozšírenie verejného osvetlenia na stavbe IBV NIŽNÁ KAMENICA - „vilová štvrť“.

Dom smútku

Výzva na predkladanie ponúk

Zber, preprava a energetické zhodnotenie komunálneho odpadu

Obecný peší chodník – novostavba

  Úprava nádvoria kaštieľa a jeho okolia v obci Nižná Kamenica

  Úradné hodiny

  ......................................................................

  Nový telefónny kontakt ZŠ: 055/600 01 02

  ......................................................................

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00

  ......................................................................

  Zberný dvor Nižná Kamenica

  Otváracie hodiny 

  Zimný čas: Sobota 08:00 - 12:00

  Letný čas: Sobota 08:00 - 12:00

                      Streda 13:00 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa