Profil verejného obstarávania

Vypracovanie PD pre Rozšírenie NN siete

Rozšírenie verejného osvetlenia na stavbe IBV NIŽNÁ KAMENICA - „vilová štvrť“.

Dom smútku

Výzva na predkladanie ponúk

Zber, preprava a energetické zhodnotenie komunálneho odpadu

Obecný peší chodník – novostavba

Úprava nádvoria kaštieľa a jeho okolia v obci Nižná Kamenica

Úradné hodiny

......................................................................

Nový telefónny kontakt ZŠ: 055/600 01 02

......................................................................

OZNÁMENIE

Obmedzenie stránkových hodín: http://www.niznakamenica.sk/files/2020-03-23-095715-Obmedzenie_str__nkov__ch_hod__n.pdf

Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Zimný čas: Sobota 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa