Profil verejného obstarávania

Nákup potravín pre ZŠ a MŠ Nižná Kamenica

Zber, preprava a energetické zhodnotenie komunálneho odpadu

Úprava nádvoria kaštieľa a jeho okolia v obci Nižná Kamenica

Dom smútku

Výzva na predkladanie ponúk

Obecný peší chodník – novostavba

  Vypracovanie PD pre Rozšírenie NN siete

  Rozšírenie verejného osvetlenia na stavbe IBV NIŽNÁ KAMENICA - „vilová štvrť“.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00
  ......................................................................

  Zberný dvor Nižná Kamenica

  Otváracie hodiny 

  Sobota 08:00 - 12:00

  Tel. kontakt na poruchy na vodovode

  055/7952 420

  Tel. kontakt na poruchy na VSD

  0800 123 332

  .....................................................................

  Fotogaléria

  Kalendár

  Ostatné

  Natur-pack