Faktúry


<
Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
DOdané potraviny ŠJ 09/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
1233.54 €
Vysávač, sáčky do vysávača Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
97.98 €
Tonery ZŠ+VS, papier Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Magic Print s.r.o.
51.56 €
Skutočná spotreba vody ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
110.64 €
Skutočná spotreby vody - KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
46.50 €
Prehlbovanie rigolov, prevoz zeminy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LUKEKOS s.r.o.
210.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom a.s.
62.34 €
Spracovanie miezd 08/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
Učebnice, pracovné zošity - ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MLADÉ LETÁ Východoslovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o.
69.20 €
Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie - ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ŠEVT a.s.
6.72 €
aSc agenda do 100žiakov ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
229.00 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
2.51 €
Vývoz komunál 08/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
704.16 €
Virtuálna knižnica 08/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
3.32 €
Dodávka elektriny KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
104.39 €
Dodávka elektriny ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
121.12 €
Dodávka elektriny-byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
34.42 €
Pevná linka ZŠ, MŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom a.s.
89.18 €
Verejné obstarávanie 08/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Oprava kúrenia ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: THERMICAL s.r.o.
9238.90 €
Školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
2.49 €
Školské ovocie žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.74 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
46.20 €
ZŠ- AJ učebnice+prac. zošity Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Distribučná agentúra AD REM
241.35 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Aitec, s.r.o.
65.34 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Aitec, s.r.o.
326.15 €
Spracovanie účtovníctva 074/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Kancelárske potreby KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Magic Print s.r.o.
59.27 €
Jedálne kupóny 8/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
563.20 €
Prepravné služby Maďarsko Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ladislav Mašlej - MAJAK
400.00 €
Pracovné zošity ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vydavateľstvo DON BOSCO
28.59 €
eTlačivá, odborna a metodická starostlivosť Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
98.00 €
Poplatok za certifikáciu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
3.00 €
Korugované rúry 300/6000 SN8 - 52ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KIN-NOV s.r.o.
4990.80 €
ZŠ triedne knihy, výkazy, klasifikačné hárky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
36.67 €
Šlabikár ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana
40.00 €
Polokošele s potlačou 25ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LIM PO s.r.o.
299.75 €
Havarijné odstránenie nebezp. konárov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
164.40 €
spracovanie miezd 07/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
120.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom a.s.
65.33 €
Vyúčtovanie elektr. ZŠ+MŠ 07/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
132.22 €
Vyúčtovanie elektr. byt 07/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
36.17 €
Vyúčtovanie elektr. KA 07/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
138.25 €
Vyprázdenie VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
176.84 €
Vývoz komun.odpadu 07/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
1054.08 €
Opakované VO na bet.dlažbu pred KA k obj.07/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
350.00 €
Verejné obstarávanie 07/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Jedálne kupóny 07/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
716.80 €
Pevná linka MŠ+ZŠ+KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
89.57 €
Poplatok za prečerpané množstvo elektriny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
250.18 €
Virtuálna knižnica 07/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
3.32 €
Ťažba drevnej hmoty Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Oros Vincent
579.60 €
SPracovanie účtovníctva 06/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
dodané potraviny ŠJ 07/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
194.84 €
Vyúčtovacia fa - ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
28.82 €
Vyúčtovacia fa - KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
8.94 €
Vyúčtovacia fa - byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
26.55 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom a.s.
65.33 €
Spracovanie miezd 06/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Vývoz komunál 07/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
707.04 €
Kontrola detského ihriska Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
173.88 €
vyúčtovanie spotr.el.en.-zberný dvor Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
2.92 €
vyúčtovanie spotr.el.en.-KA vonku sĺp Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
3.05 €
vyúčtovanie spotr.el.en.-cintorín Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
9.35 €
vyúčtovanie spotr.el.en.-pož.zbrojnica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
10.14 €
vyúčtovanie spotr.el.en.-ver.osvetlenie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
51.71 €
Pevná linka MŠ+ZŠ+KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom a.s.
89.18 €
Dezinfekcia 5L-2ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Briston s.r.o.
24.00 €
Vyprázdnenie VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
505.74 €
Tonery, osvedčovacia kniha Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Magic Print s.r.o.
17.40 €
Virtuálna knižnica 06/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
3.32 €
Verejné obstarávanie 06/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
doména a webhosting 2polrok Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: webex.digital s.r.o.
72.00 €
Výkon funkcie zodpovednej osoby-2 štvrťrok 2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BeeM Servis s.r.o.
90.00 €
Chladnička MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
89.99 €
Mikrovlnka MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
55.99 €
BOZP 04,05,06/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Spracovanie účtovníctva 05/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
733.74 €
Nákupná taška s logom N.K. Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LIM PO s.r.o.
49.50 €
VO na výber dodávateľa el.energie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
50.00 €
Servisný výjazd - porucha VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
24.00 €
Jedálne kuoóny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
563.20 €
Iteligentná stavebnica MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ELARIN s.r.o
184.00 €
Didaktické pomôcky MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ELARIN s.r.o
298.00 €
Kancelárske potreby žiaci MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: JUDr. Martin Fabián
19.00 €
Spracovanie miezd 05/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.38 €
Vývoz komun. odpadu 05/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
696.96 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom a.s.
65.33 €
Vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie - vodovod Méneš Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
15.00 €
Korugované rúry 300x6000 - 3ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
309.00 €
Korugované rúry 300x6000 - 5ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
945.08 €
Školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.58 €
Pevná linka MŠ+ZŠ+KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom a.s.
89.58 €
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
126.59 €
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
11.87 €
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
6.18 €
Virtuálna knižnica 05/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
3.32 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.37 €
Knihy MŠ - 4ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martinus, s.r.o
13.17 €
Servisné práce ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Avalon IT s.r.o.
131.88 €
Materiál na VO - žralok, príjazd plošiny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
184.00 €
Materiál na VO - výložník, led trubica, žralok Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
244.00 €
Verejné obstarávanie 05/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
N-kancelárske potreby VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Magic Print s.r.o.
108.59 €
Služby k počítačovým programom - Kataster, Evidencia dane Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mgr. Anton Polák
60.00 €
Spracovanie účtovníctva 05/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
bluetooth slúchadlo Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP
15.90 €
Spracovanie administratívnych podkladov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
950.00 €
Skutočná spotreba vody KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
-67.34 €
Vyprázdenie VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
173.28 €
Tabuľa označujúca zákaz vstupu ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mucha reklama s.r.o.
65.00 €
dezinfekcia na ruky, teplomery ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: GENUS PHARMA s.r.o.
133.94 €
jednorázové rukavice 100ks, ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mixxer Medical s.r.o.
39.00 €
Tvárový štít ZŠ 5ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: i2-indusrial innovations, s.r.o.
38.40 €
Štiepkovanie drevného odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ENERGITHERM SLOVAKIA s.r.o.
240.00 €
Náhrada za vyhotovenie dokumentov pre poslancov OZ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
118.00 €
Spracovanie miezd 04/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Dodávka elektriny ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
131.42 €
Dodávka elektriny - byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
9.12 €
Dodávka elektriny KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
24.11 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom a.s.
65.33 €
Verejné obstarávanie 04/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Pevná linka ZŠ, MŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom a.s.
89.35 €
Vývoz komunálneho odpadu + VKK jarné upratovanie 2ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
1610.06 €
Virtuálna knižnica 04/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
3.32 €
Odpájanie rozhlasu Méneš, prepoj Hlavná Méneš Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
228.00 €
prepojenie rozhlasu na nové vedenie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
212.40 €
Materiál verejný rozhlas Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
199.02 €
Montáž ampliónu na konzole 8ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
288.00 €
Montáž ampliónu - verejný rozhlas Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
270.00 €
Jedálne kupóny 05/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
621.54 €
Kosačka - oprava Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MIKO-OS s.r.o.
22.08 €
Reproduktory 8ks- verejný rozhlas Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KAPAaudio
249.05 €
Čistiace prostriedky, deyinfekcia - VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Briston s.r.o.
113.99 €
VO- obecný peší chodník Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: RENDERTEAM, s.r.o.
350.00 €
Spracovanie učtovníctva 03/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Rúška 100ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jozef Tóth
200.00 €
Projekt- betónová dlažba pred kaštieľom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Ondrej Szaniszlo
225.00 €
Montáž ampliónu, oprava vedenia Méneš Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
114.00 €
Oprava, čistenie tlačiarne Konica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
78.00 €
Spracovanie miezd 03/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
85.00 €
Dodávka elektriny ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
76.74 €
Dodávka elektriny KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
10.44 €
Dodávka elektriny - byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
54.05 €
Ochranné rúška 210 ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LUKEKOS s.r.o.
360.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom a.s.
67.33 €
Vývoz komunálneho odpadu 03/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
898.08 €
VS - Oprava 4x kosačka, 1x motorová píla Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MIKO-OS s.r.o.
455.16 €
Pevná linka ZŠ, MŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom a.s.
79.36 €
verejné obstarávanie - Dlažba pred kaštieľom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
350.00 €
Jedálne kupóny 3/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
723.94 €
Fotorám na obraz prezidentky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing.Virágová Ildiko - Hollywood Art s.r.o.
41.00 €
Virtuálna knižnica 03/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
3.32 €
Verejné obstarávanie 03/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
GDPR - 01,02,03,04/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BeeM Servis s.r.o.
90.00 €
Osvetlenie ulice Opiňár - Rigovky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
294.00 €
Rigovky Materiál na VO-žralok, výložník, pťah na vr.kotvenia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
292.00 €
Osvetlenie priestranstva vedľa OU Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
294.00 €
Skutočná spotreba vody KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
56.12 €
Výkon činnosti technika pož.ochrany 01,02,03/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Skutočná spotreba vody ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
331.91 €
Poplatok za verejný rozhlas 2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Dodané potraviny ŠJ 03/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
361.24 €
Spracovanie účtovníctva 02/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Rúško na tvár plátené na gumičku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
111.00 €
Oprava havárie VO+materiál Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
84.00 €
Vyhotovenie polohopis. a výškopisného zamerania Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vincent Ferko
70.00 €
Poplatok za vedenie majetkového účtu 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
18.00 €
Poplatok za vedenie majetkového účtu 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
180.00 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.33 €
školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
2.20 €
Vývoz komunálny odpad 02/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
570.24 €
odvoz odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
243.20 €
Dodávka elektriny ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
10.30 €
Dodávka elektriny KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
36.25 €
Dodávka elektriny - byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
25.82 €
Aktualizácia programov za rok 2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
396.00 €
Poplatok za balíček ŠkolkaKOMENSKYPlus Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
9.00 €
Audítorské služby za rok 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
240.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
73.33 €
Spracovanie miezd 02/2012 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
85.00 €
Spracovanie miezd 02/2020 - voľby do NRSR Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
22.00 €
oprava bŕzd traktor Belarus Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Hrehor - SHR
960.00 €
Pevná linka ZŠ, MŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.19 €
Portrét prezidentky SR Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Tlačová agentúra Slovenskej republiky
56.40 €
verejné obstarávanie 02/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
reklamné predmety s logom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Nier Fine Wines SK, s.r.o.
172.00 €
Oprava chladničky v kuchyni Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DASPE spol. s.r.o.
37.20 €
Servisné práce-oprava internetu ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Avalon IT s.r.o.
58.68 €
Jedálne kupóny 02/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
716.80 €
Dodané potraviny 02/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
892.21 €
Spracovanie účtovníctva 01/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Poloos mokré brzdy MTZ 952.5 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slavko JURKO
360.00 €
Poloos mokré brzdy MTZ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slavko JURKO
-96.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
204.00 €
prenájom časti vodného toku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1.05 €
Školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
2.24 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.38 €
Splátka za nájom za rok 2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský pozemkový fond
15.00 €
Vývoz odpadu komunál 01/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
696.96 €
Spracovanie miezd 01/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
75.00 €
Vypracovanie PD-kamenná dlažba pred KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Ondrej Szaniszlo
350.00 €
Koks ZŠ+MŠ+KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Palivá a stavebniny, a.s.
3686.44 €
Archivačné spony Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Sponka s.r.o.
40.00 €
Dodávka elektriny byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
56.13 €
Reťaz na štvorkolku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dávid Babulják - Sops
23.62 €
Dodávka elektriny ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
2.72 €
Dodávka elektriny KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
58.34 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
75.34 €
Školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
2.37 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.59 €
Nájom časti pozemku za rok 2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
704.76 €
Pevná linka ZŠ, MŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
109.86 €
Verejné obstarávanie 1/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Poloos-mokré brzdy MTZ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slavko JURKO
96.00 €
Dodané potraviny 01/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
933.90 €
Jedálne kupóny 2/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
308.40 €
PE vrecia 10L na odpad zelené Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
432.00 €
Školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.47 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
3.53 €
Platba za upomienku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
5.00 €
Plošina-výmena obec. rozhlasu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
192.00 €
Jedálne kupóny 1/2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
512.00 €
Licencia za program Orfeus pre rok 2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Pavol Halanda
59.00 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
9.60 €
Aktualizácia programu WinCITY Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
25.20 €
Dodávka elektriny-zberný dvor Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
6.56 €
Dodávka elektriny-KA stĺp Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
9.19 €
Dodávka elektriny-cintorín Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
3.20 €
DOdávka elektriny-požiarna zbrojnica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
19.22 €
DOdávka elektriny-verejné osvetlenie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
70.93 €
spracovanie miezd 12/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
121.00 €
Spracovanie účtovníctva 12/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Dodávka elektriny ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
125.90 €
Dodávka elektriny - byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
76.11 €
Dodávka elektriny KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
98.79 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
73.18 €
Pevná linka MŠ+ZŠ+KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.37 €
Zmesový komunálny odpad 12/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
530.16 €
Upratovanie, pomocné práce pre údržbu kuchyne 1-2.polrok 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Lukačová Daniela DANSI
350.00 €
Verejné obstarávanie 12/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Aktualizácie webstránky 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: wbx, s.r.o.
24.00 €
BOZP10,11,12/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Spracovanie účtovníctva 11/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Dodané potraviny Šj 12/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
609.44 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
36.00 €
team wiever k prgramu WinCITY účtovníctvo - oprava poškodených údajov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
24.00 €
Školenie zamestnancov zariadení škol. stravovania Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ArtEdu spol. s.r.o.
20.00 €
Tabuľa na zberný dvor, nálepka na objemový odpad Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mucha reklama s.r.o.
75.00 €
Vypracovanie a podanie žiadosti-oplotenie KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
3000.00 €
Príprava rozpočtu na nasledujúce obdobie, úprava rozpočtu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.33 €
Spracovanie miezd 11/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
95.00 €
Dodávka elektriny ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
164.00 €
Dodávka elektriny KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
47.57 €
Dodávka elektriny - byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
79.29 €
Ochrana osobných údajov GDPR-4.štvrťrok 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BeeM Servis s.r.o.
90.00 €
Odovoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
320.51 €
Vyhotovenie realizačnej PD stavby+CD-oplotenie kaštieľa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Ondrej Szaniszlo
2800.00 €
Režijné náklady-vedenie agendy spol.soc.fondu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Obec Valaliky
57.20 €
Pevná linka MŠ+ZŠ+KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.19 €
Vešanie vianočnej výzdoby - plošina Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
296.20 €
Dodávka časopisu Život pod Mošníkom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
162.00 €
Garniž MŠ-Jednokoľajnica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Marika Czanerová
22.38 €
školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.45 €
Školské ovocie žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
6.86 €
Jedálne kupóny 12/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
308.40 €
Zmesový komunálny odpad 11/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
538.08 €
Vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie-vodovod Méneš Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
15.00 €
Elektrický ohrievač vody 5L Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dunajnet s.r.o
91.15 €
Kalendáre na rok 2020 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: JES SK, s.r.o
45.84 €
Kotlové čerpadlo KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BOLA spol. s.r.o.
101.84 €
Dodané potraviny ŠJ 11/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
1033.30 €
Revízia a servis hasiacich prístrojov - ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vladimír JÁNOŠ-REHAP
60.70 €
Revízia a servis hasiacich prístrojov - KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vladimír JÁNOŠ-REHAP
48.34 €
Verejné obstarávanie 11/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Dotácia na didaktické pomôcky-MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
472.40 €
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
Servisné práce PC - výmena disku, 2ks SSD disk Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Avalon IT s.r.o.
262.98 €
Servisné práce, 2x SSD disk, inštalácia ovládačov NB Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Avalon IT s.r.o.
282.30 €
Spracovanie účtovníctva 10/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Časopis Mladý Záchranár 35 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
11.90 €
Geodetické práce, zameranie oplotenia pri kaštieli Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Zuzana Buľková-Geodetic
210.00 €
Žiadosť a prevádzková dokumentácia k Zbernému dvoru Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ENVIRO-KIERNOSZOVA, s.r.o.
360.00 €
Školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.45 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
6.86 €
Kostým Mikuláša Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Peter Dreck s.r.o.
2271.00 €
Platba za doménu, webhosting Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Kancelárske potreby - tonery Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: PVB STAV s.r.o.
125.81 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.50 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
154.35 €
Elektrika KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
28.70 €
Elektrika byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
60.98 €
Spracovanie miezd 10/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
80.00 €
Školské pomôcky ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HREHA CREDIT,s.r.o.
66.40 €
Príspevok na ples Mikroregiónu pod Mošníkom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
160.00 €
Ceny do tomboly - elektrická zváračka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
50.99 €
Ceny do tomboly - príklepová vŕtačka, priamočiara píla Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
49.98 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
542.88 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
564.53 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
107.38 €
Odvoz a likvdácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
223.58 €
Zmesový komunálny odpad 10/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
804.66 €
Vodné a stočné KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
88.19 €
Vodné a stočné ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
57.72 €
Prevádzkovanie pohrebiska 2018,2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
159.34 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
6.96 €
Školské ovocie dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.46 €
Pevná linka KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.37 €
odvoz stavebného odpadu zo skládky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Marian Lukač M M autodoprava
270.00 €
kalendár s lištou Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Grajzeľ
342.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
409.60 €
Osvetlenie priestranstva za OÚ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
294.00 €
Materiál na verejné osvetlenie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
292.00 €
Verejné obstarávanie 10/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Dodané potraviny ŠJ 10/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
1081.93 €
Spracovanie účtovníctva 09/19 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Zadanie k žiadosti o grant-reštaurovanie fasád kaštieľa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LAKATA s.r.o.
945.00 €
Čistenie komínov ZŠ, KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSTOVČÍK-Kostovčík Ľubomír
91.00 €
Vianočné ozdoby obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
177.00 €
Časopisy - ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
28.00 €
Darčekové kupóny - deň úcty k starším Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
403.40 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.17 €
Školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.47 €
Ročný licenčný poplatok - KATASTER 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DM- SERVIS
70.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.34 €
Natočenie video filmu o Nižnej Kamenici Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO
300.00 €
Spracovanie miezd 09/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
85.00 €
Oprava vedenia VO a rozhlasu po havárii Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
288.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
307.32 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
169.97 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
332.50 €
Nálepky kuchyňa ZŠ, označenie hrnčekov MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mucha reklama s.r.o.
0.00 €
Dodávka elektriny - byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
16.45 €
Dodávka elektriny KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
72.00 €
Dodávka elektriny ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
136.57 €
Sociálny pohreb - Edita Garančovská Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
210.00 €
Pevná linka KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
78.59 €
Časopis Mladý Záchranár 34 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
11.90 €
Knihy MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NOMIland s.r.o.
38.26 €
Vlajky SR, EÚ pre ZŠ a KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Obchod - SVK, s.r.o.
60.79 €
zmesový komunálny odpad 09/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
541.20 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
144.00 €
Servisné práce, oprava pier k IT - ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Avalon IT s.r.o.
65.04 €
Dodané potraviny ŠJ 09/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
983.69 €
Prepravné služby - Poľsko Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ladislav Mašlej - MAJAK
400.00 €
Verejné obstarávanie 9/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Vodné a stočné - KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
46.50 €
Vodné a stočné ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
65.74 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.14 €
Ovocie ZŠ - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.47 €
Spracovanie účtovníctva 08/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Ochrana údajov GDPR, 3.štvrťrok 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BeeM Servis s.r.o.
90.00 €
Servis- diagnostika a výmena switch - ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Avalon IT s.r.o.
164.94 €
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany 7,8,9/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Tabule s výzvou na uloženie biologického odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mucha reklama s.r.o.
30.00 €
Elelktrikár ZŠ jedáleň, zapojenie digestora Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
100.00 €
Zadné brzdové obloženie-štvorkolka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: H.M. Center, s.r.o.
12.40 €
Uzávierkové práce za rok 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.34 €
Telefón - kuchyňa ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NAY s.r.o
40.98 €
Online sledovanie so 4 kamerami Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SK Shop s.r.o.
87.50 €
Spracovanie miezd 08/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
81.00 €
pracovné zošity Aj - ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Distribučná agentúra AD REM
54.80 €
Učebnice Prvouka pre druhákov - ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Aitec, s.r.o.
19.80 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
340.08 €
Odvoz a likvid. odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
228.96 €
Dodávka elektriny ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
24.78 €
Dodávka elektriny KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
31.84 €
Dodávka elektriny - byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
9.51 €
Nerezový odsávač pár ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Anton Varga KOV-UNIVERS
800.00 €
Pevná linka MŠ+ZŠ+KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
78.59 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
868.35 €
Poskyt.poradenských služieb a odb. konzult. v oblasti VO 08/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Spracovanie účtovníctva 07/19 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Zmesový komunálny odpad 08/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
537.84 €
Učebnice ZŠ - Aj Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Distribučná agentúra AD REM
131.88 €
Pracovné zošity MŠ - Aj Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: JUVENIA - EDUCATION, n.o.
17.57 €
Samolepky na stenu MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Pymasell s.r.o.
91.70 €
Deň Mikroregionu pod Mošníkom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
120.00 €
Prepravné služby- autobus- Maďarsko Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ladislav Mašlej - MAJAK
240.00 €
KC pre pečať v HSM 4-ročný Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Disig, a.s.
100.80 €
Tabulky do obec. parku - padajúce konáre Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mucha reklama s.r.o.
117.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
60.15 €
Kúrenár škola Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Erik Furstenzeller - STERAD
956.52 €
Triedne výkazy, tlačivá ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
29.51 €
Elektrina byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
6.47 €
Elektrina KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
38.58 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
17.85 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
221.28 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
109.68 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
225.89 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
541.56 €
Spracovanie miezd 07/19 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
81.00 €
Pevná linka - KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.80 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
520.32 €
Verejné obstarávanie 07/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Spracovanie účtovníctva 06/19 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Buková metrovica 10m3 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Oros Vincent
720.00 €
Dubová vláknina 10m3 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Oros Vincent
720.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
573.44 €
Koks-tech Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Palivá a stavebniny, a.s.
3574.62 €
Prepravné služby- autobus- Maďarsko Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ladislav Mašlej - MAJAK
240.00 €
Kúrenárske práce:výmena ventilov na riadiátoroch ZŠ,MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Juraj Jakči
990.00 €
Ťažba palivového dreva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Oros Vincent
771.12 €
Výkopové a zemné práce - čistenie rigolov 9.7.19 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MD services, s.r.o.
300.00 €
Výkopové a zemné práce - čistenie rigolov 8.7.19 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MD services, s.r.o.
300.00 €
Spracovanie miezd 06/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
100.00 €
Elektrina byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
9.11 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
104.04 €
Elektrina KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
26.06 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.34 €
Odvoz a likvdácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
117.36 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
348.14 €
Grafické spracovanie pyktogramov, tabule na zachovanie nedeľného kľudu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mucha reklama s.r.o.
130.00 €
Štiepačka na drevo, kábel Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mountfield SK, s.r.o.
604.20 €
Komunálny odpad Jún 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
517.20 €
Vodné a stočné ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
112.24 €
Služby VO poskytnuté v 6/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Prenájom bazéna Jún 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mestská krytá plaváreň
60.00 €
Pevná linka ZŠ, MŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
78.59 €
eTlačivá do 50 žiakov pre ZŠ licencia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
61.66 €
Kúrenár škola Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Erik Furstenzeller - STERAD
854.08 €
Výkon funkcie zodpovednej osoby-2 štvrťrok 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BeeM Servis s.r.o.
90.00 €
Práce vysokozdvižnej plošiny, doprava Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
60.00 €
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany 4,5,6/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
573.44 €
Dodanie plastových kontajnerov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Katis s.r.o
478.00 €
Kontrola bezpečnosti detského ihriska Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
173.88 €
Spracovanie účtovníctva Máj/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Potraviny školská jedáleň 06/19 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
622.95 €
Výmena termostatu chladničky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ASTA - KE s.r.o.
44.40 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
36.00 €
Účastnícky poplatok-školenie vedúcich školských stravovacích zariadení Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ArtEdu spol. s.r.o.
20.00 €
Spracovanie miezd Máj/ 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
100.00 €
Školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.48 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
8.26 €
Tabule na zberný dvor 12 ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mucha reklama s.r.o.
428.00 €
Kancelárske potreby - tonery Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: PVB STAV s.r.o.
79.40 €
školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.48 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
8.26 €
ŠKD - pomôcky, hry - MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Rugen, s.r.o.
29.53 €
Montáž digestora- práca, režijný materiál, doprava Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: GastroRex, s.r.o.
300.00 €
webhosting-doména webstránky 1.7.2019 - 31.12.2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Vypracovanie dokumentácie v rámci PZS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MUDr. Beáta Antošová
229.00 €
prenájom detských atrakcií - skákací hrad Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vladimír JUNGER
200.00 €
Kultúrny program ľudového rozprávača Jožko Jožka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jozef Varga - Jožko Jožka
500.00 €
Noviny Život pod Mošníkom 06/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
162.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.34 €
Vodné a stočné KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
54.52 €
Dodávka elektriny - byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
10.70 €
Dodávka elektriny KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
68.22 €
Dodávka elektriny ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
155.84 €
Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
108.53 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
111.60 €
Odvoz likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
114.29 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
342.60 €
Komunálny odpad 05/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
789.18 €
Štatutárny audit účtovnej závierky za rok 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AUDIT- LD, s.r.o.
240.00 €
Palivový filter malý MTZ18197 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slavko JURKO
12.00 €
Leták A4 - 200 ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: JES SK, s.r.o
57.60 €
Paušál pevná linka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
72.92 €
Spracovanie účtovníctva 04/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Poskyt.poradenských služieb a odb. konzult. v oblasti VO 05/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Spracovanie miezd 05/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
12.00 €
Školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.45 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.91 €
Časopis Mladý Záchranár 33 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
11.60 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
491.52 €
Dodané potraviny ŠJ 05/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
748.35 €
Obhliadka naruš. stavby v obci-ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ladislav CIBÁK
150.00 €
školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.44 €
Školské ovocie žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.68 €
Umývačka riadu,odsávač pár,dávkovač um.pr.-KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: GastroRex, s.r.o.
3224.64 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ŠEVT a.s.
82.33 €
Kanalizačná rúra 6000x600 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
389.00 €
Korugovaná rúra 6000x600 PP DN 600 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
355.00 €
Korugovaná rúra 600x6000 SN8 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
350.00 €
Komunálny odpad 04/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
540.00 €
Dodávka elektriny KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
65.03 €
Dodávka elektriny ZŠ+MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
135.14 €
Dodávka elektriny - byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
13.72 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
113.14 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
155.93 €
Stĺp el. Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Alezar s.r.o.
254.88 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.34 €
Vypracovanie stav.rozpočtu na real.projektu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Stanislav Kočiš
84.00 €
Spracovanie miezd 04/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
90.00 €
školské učebnice - ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana
34.30 €
Montáž reflektorov na slpy - park Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
108.00 €
Paušál pevná linka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.59 €
Dubová vláknina 1 fúra Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Oros Vincent
696.00 €
Poradenstvo VO 4/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
školské učebnice Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Aitec, s.r.o.
139.70 €
Spracovanie účtovníctva 03/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.33 €
Školské ovocie-žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.61 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
573.44 €
Fotopasca Bentech 3.0C Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Czech Partners Group s.r.o.
407.70 €
Pokládka dlažby cca 14,5m2 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Bednár Lukáš
240.00 €
Pokládka dlažby cca 15m2 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Bednár Lukáš
300.00 €
ROčný poplatok za prístup MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
9.00 €
Štiepkovanie drevného odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ENERGITHERM SLOVAKIA s.r.o.
360.00 €
Dodané potraviny Šj 04/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
736.72 €
Služby za Kataster net - evidencia dane Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mgr. Anton Polák
75.00 €
Realiz. kopaných sond podľa statika Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: RI-PEX s.r.o.
294.96 €
Betónové poklopy 100x66x6 cm Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: OMEGA - Bc. Peter Mačanga
2145.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.34 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.68 €
Časopis ZŠ- MLadý záchranár 32 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
11.60 €
školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.44 €
Odvoz a likvid. odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
337.56 €
Spracovanie miezd 3/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
Autobusová preprava MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DAFA trans, s.r.o.
100.00 €
Vyučtovacia FA- ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
161.79 €
Vyučtovacia FA - byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
4.39 €
Vyúčtovacia FA Kaštieľ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
61.92 €
Odvoz drevnej štiepky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Marian Lukač M M autodoprava
60.00 €
Vývoz komun. odpadu 3/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
544.32 €
Pevná linka ZŠ, MŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.50 €
Spracovanie miezd Voľby prezidentské Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
28.00 €
Poradenstvo VO 3/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
FA za výkon funkcie zodpov. osoby 1,2,3/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BeeM Servis s.r.o.
90.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
573.44 €
Aktualizácia programu 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
204.00 €
Aktualizácia programov 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
396.00 €
Montáž elektr. rozvodu-KA suterén Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
100.00 €
Činnosť technika PO a BOZP 1,2,3/19 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Servis a oprava IT tabule MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Avalon IT s.r.o.
44.87 €
Spracovanie účtovníctva 2/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Spracovanie ohlásenia vzniku odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
9.60 €
Spracovanie účtovníctva 12/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Aktualizácie webstránky 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: wbx, s.r.o.
36.00 €
Odvoz a likvid. odpadu 12/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
168.82 €
Elektrina verejné osvetlenie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
28.90 €
Elektrina požiarna zbrojnica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
10.88 €
Elektrina byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
5.53 €
Elektrina cintorín Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
1.79 €
Elektrina KA - vonku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
2.96 €
Elektrina zberný dvor Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
0.33 €
Elektrina KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
139.59 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
141.82 €
Pevná linka ZŠ, MŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.29 €
Spracovanie miezd 12/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
115.00 €
N-Tonery Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: PVB STAV s.r.o.
61.28 €
Vývoz komun. odpadu 12/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
496.60 €
Autobusová doprava MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DAFA trans, s.r.o.
100.00 €
Elektrina KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
81.20 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
163.26 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
21.00 €
Verejné obstarávanie 12/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Pečať - ročný poplatok Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Disig, a.s.
32.40 €
Za výkon funkcie zodpov. osoby- 4.štvťrok Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: PP PROTECT s.r.o. zast. Peter Mlynár
90.00 €
Montáž svetelného bodu, N-2ks trubica LED Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
97.00 €
Činnosť PO, BOZP 10,11,12/18 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Kamenivo- štrkodrvina Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
263.16 €
FA za dodané nálepky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
75.00 €
Spracovanie účtovníctva 11/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Uzávierkové práce za rok 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Príprava rozpočtu na nasled.obdobie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
150.00 €
N-pneumatiky na štvorkolku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Auto-Moto Dobranský Autoservis
239.76 €
Posýpací vozík 200L Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: GUDE Slovakia, s.r.o.
519.40 €
Časopisy ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
11.60 €
Dodané potraviny ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
288.63 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.34 €
Vodné a stočné MŠ, ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
120.26 €
Vodné a stočné KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
447.36 €
Statické zastabil.muriva- budova ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Leon Ogručák - LEON
360.00 €
Odvoz a likvid.z VKK 11/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
161.95 €
Odvoz a likvid.z VKK 11/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
110.45 €
Odvoz o likvid. z VKK 11/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
102.00 €
Odvoz a likvid.z VKK 11/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
105.84 €
Spracovanie miezd 11/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
90.00 €
Korug rúra 10ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
864.00 €
Prenájom bazéna ZŠ - plavecký Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mestská krytá plaváreň
49.50 €
N-12ks zástera s potlačou Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Grajzeľ
102.40 €
Nálepka na tab.-vol.obd., úradné hodiny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MUCHOTLAČ FOTO Vlado Mucha
50.00 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.68 €
školské ovocie učitelia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.44 €
Pevná linka ZŠ, MŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.89 €
Montáž vianoč. ozdôb, N - ozdoby reťaz Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
140.00 €
Verejné obstarávanie 11/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Vývoz odpadu komunál 11/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
740.38 €
Aktualizácia programu ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
Spracovanie účtovníctva 10/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Dodané potraviny ŠJ 11/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
830.94 €
N-vianočné ozdoby 5ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
200.00 €
Čistiace prostr. ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Briston s.r.o.
47.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.68 €
Školské ovocie učitelia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.44 €
Odvoz a likvid. odpadu z VKK 10/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
418.94 €
120L kontajner plastový čierny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FEREX s.r.o.
792.00 €
Elektrina KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
63.16 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
170.32 €
Spracovanie miezd voľby 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
22.00 €
Štrkodrvina Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
154.94 €
Čistiace prostiedky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Briston s.r.o.
71.00 €
Spracovanie miezd 10/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
115.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
61.54 €
Pomôcky na vianočné vystúpenie MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Katarína Pischel -REPROMA
39.13 €
Edukačné a didaktické pomôcky MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
459.94 €
Platba za webstránku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Školské ovocie - dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.44 €
Školské ovocie - žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.55 €
Toaletný stolík MŠ, edukačné pomôcky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NOMIland s.r.o.
110.00 €
Terénne úpravy obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: TM s.r.o.
96.00 €
Oprava chladničky ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ASTA - KE s.r.o.
45.84 €
Ročný licenčný poplatok- KATASTER 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DM- SERVIS
68.00 €
Oprava PC - ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Avalon IT s.r.o.
28.80 €
Verejné obstarávanie 10/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Odvoz a likvid. odpadu 10/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
494.28 €
Pevná linka ZŠ, MŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.60 €
Kontrola a čistenie komínov ZŠ, KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSTOVČÍK-Kostovčík Ľubomír
145.00 €
Spracovanie účtovníctva 9/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Oprava kotla - výmena článku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Juraj Jakči
238.22 €
Časopisy - Život pod Mošníkom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
162.00 €
Stolový kalendár - 4ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: JES SK, s.r.o
23.66 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
573.44 €
Časopisy ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
37.00 €
Hudobné vystúpenie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: VIZUALIZACKY s.r.o.
240.00 €
Dodané potraviny ŠJ 10/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
868.04 €
Školské ovocie učitelia ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.32 €
Školské ovocie žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.50 €
Časopisy ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
11.60 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
9.60 €
Vývoz žumpy ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
192.30 €
Popolníková zásuvka na kotol Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: M-MAS s.r.o.
92.00 €
Dodávka ovocia-učitelia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.45 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.79 €
Elektrina Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
29.72 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
143.09 €
Prepravné služby autobusom Poľsko Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ladislav Mašlej - MAJAK
380.00 €
Spracovanie miezd 9/18 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
95.00 €
Vývoz nebezpeč.odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
144.00 €
ZŠ Notebook, Monitor, inštalácia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Avalon IT s.r.o.
497.50 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.34 €
Odvoz a likvid. odpadu VKK 9/18 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
137.62 €
Odvoz a likvid. odpadu VKK 9/18 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
109.68 €
Osušky - darček ďeň úcty k starším Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Textilomanie s.r.o.
327.60 €
HN- pomôcky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HREHA CREDIT,s.r.o.
33.20 €
VS - Kancelárske potreby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: S Trades s.r.o.
80.00 €
Verejné obstarávanie 9/18 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Pevná linka MŠ, ZŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.92 €
Dobropis- odvodnenie KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LAMI BP spol. s r. o. Košice
-15000.00 €
Úprava terénu za kaštieľom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SIBSTAV s.r.o.
984.60 €
Odvoz a likvidácia odpadu 9/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
497.30 €
Úprava rozpočtu č.2,č.3,č.4 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Spracovanie účtovníctva-August Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Ťažba drevnej hmoty na palivo, doprava Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ENERGITHERM SLOVAKIA s.r.o.
714.00 €
Výkon funkcie zodpovednej osoby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: PP PROTECT s.r.o. zast. Peter Mlynár
90.00 €
10ks kniha Osudy Slanských Forgáčovcov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: JES SK, s.r.o
100.00 €
Činnosť technika PO a BOZP Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
N-materiál na ver. rozhlas-Rigovky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
412.20 €
Práca vysokozdvižnej plošiny-Rigovky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
432.00 €
N-materiál na ver. rozhlas Rigovky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
360.00 €
N-materiál na ver. rozhlas Rigovky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
783.98 €
Kalendáre 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Grajzeľ
342.00 €
Školské ovocie dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.46 €
Školské ovocie žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
8.00 €
Dodané potraviny ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
901.47 €
Učebnice ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Aitec, s.r.o.
39.27 €
CD pre deti MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Infra Slovakia,s.r.o.
20.69 €
Spracovanie účtov. 7/18 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Vysávač VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: František Majtán - Euronics TPD
103.99 €
Odvoz a likvid. odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
278.72 €
Odvoz a likvid. odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
102.00 €
Odvoz a likvid. odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
105.84 €
Spracovanie miezd 8/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
95.00 €
Elektrina ZŠ a MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
20.89 €
Elektrina Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
38.40 €
Vodné a stočné ZŠ a MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
59.33 €
Vodné a stočné KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
109.03 €
Náklady na usporiadanie dňa mikroregiónu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
630.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.38 €
Dodané potraviny ŠJ 3/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
822.95 €
Vyprac. odhadovaného investičného nákladu na realizáciu projektu "Byty v Kamenici" Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Stanislav Kočiš
156.00 €
PD k vyprac. staveb.povolenia - chodník Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LAKATA s.r.o.
1000.00 €
školské ovocie-žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.97 €
školské ovocie-dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK,s.r.o.
0.34 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
144.00 €
VO-starý most Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
182.20 €
Spomaľovací prah Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Alezar s.r.o.
563.28 €
Dopravné značky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Alezar s.r.o.
629.52 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.34 €
Pomôcky ZŠ HN Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HREHA CREDIT,s.r.o.
66.40 €
Vodné a stočné ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
83.38 €
Vodné + stočné- Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
48.11 €
Odvodnenie KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LAMI BP spol. s r. o. Košice
30891.11 €
licencia - antivirus na 4PC Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ESET s.r.o.
69.90 €
spracovanie miezd 02/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
vyúčtovacia FA za dod. elektriny-kaštieľ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
81.36 €
vyúčtovacia FA za dod. elektriny-zš+mš Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
128.96 €
vyúčtovacia FA za dod. elektriny-byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
8.92 €
spracovanie účtovníctva 1/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
dodávka kamenivo -štrkodrvina Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
564.12 €
verejné obstarávanie 2/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
čistiace prostriedky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Briston s.r.o.
79.99 €
školské ovocie-dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK,s.r.o.
0.14 €
školské ovocie-žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
2.41 €
vývoz komunálneho odpadu 2/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
496.83 €
Pevná linka ZŠ + MŠ + VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.38 €
členský príspevok mikroregiónu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
273.00 €
Dodané potraviny ŠJ 02/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
470.90 €
členský príspevok na rok 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Miestna akčná skupina OLŠAVA-TORYSA
195.55 €
Pracovné oblečenie MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: REMPO UNIVERS EU s.r.o.
61.46 €
N-10ks LED reflektorov-VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovensko Shop s.r.o.
47.60 €
N-kancelárske potreby zš Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HREHA CREDIT,s.r.o.
28.80 €
audit účtovnej závierky 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AUDIT- LD, s.r.o.
240.00 €
N-PVC lišta 50m,prúd. svorka,led trubica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
97.40 €
montáž kamerového rozvodu-ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
230.00 €
spracovanie miezd 01/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Splátka za nájom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský pozemkový fond
15.00 €
PARTNER Retail s.r.o. Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: PARTNER Retail s.r.o.
66.25 €
Servis+čistenie - 2ks tlačiarní Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
80.40 €
N-Toner + kanc. papier Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
105.00 €
N-Lomový kameň-KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KIN-NOV s.r.o.
398.40 €
Prenájom časti vodného toku-Kamenický potok 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1.03 €
vyúčtovacia FA za dod. elektriny-byt Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
1.34 €
poradenstvo VO 1/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
135.11 €
N-zveráky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Praktis SK s.r.o.
58.06 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.34 €
montáž dodaných svetiel-škola,kábel 16m Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
41.00 €
výmena VO-led lampa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
36.00 €
vyúčtovacia FA za dod. elektriny-zš+mš Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
149.05 €
vyúčtovacia FA za dod. elektriny-kaštieľ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
133.18 €
dodané vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
39.60 €
káble na kamerový systém Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: RocTools Róbert Orság
174.00 €
Darčekové predmety - osviežovač vzduchu s potlačou obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Grajzeľ
180.00 €
Pevná linka ZŠ + MŠ + VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.99 €
za nájom časti pozemku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
686.23 €
Šeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
819.20 €
Dodané potraviny ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
719.85 €
vývoz TKO 1/2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
495.80 €
školské ovocie-dospelí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.44 €
školské ovocie-žiaci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.68 €
Poplatok za seminár - šj Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ballux s.r.o.
20.00 €
koks-zš,vs Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Palivá a stavebniny, a.s.
3716.26 €
Odmeny umelcom za verejený prenos v rozhlase 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Vypracovanie architektonickej štúdie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: EAD s.r.o.
485.00 €
N-radlica na sneh pre štvorkolku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MAXMOTO
263.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.68 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK,s.r.o.
0.44 €
dodané nálepky na kuka nádoby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
9.00 €
vypracovanie statického posudku-budova zš+mš Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Proresing s.r.o.
300.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ŠEVT a.s.
76.57 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.34 €
vývoz jedlých olejov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
36.00 €
Oprava osvetlenia, demontáž vianočných ozdôb Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
100.00 €
Šeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
248.40 €
Licencia - Cintorín 2019 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Pavol Halanda
59.00 €
Pracovné zošity- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Distribučná agentúra AD REM
100.05 €
Pracovné zošity- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: JUVENIA - EDUCATION, n.o.
20.41 €
Kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HREHA CREDIT,s.r.o.
48.92 €
Farby na strechu ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BAZ, s.r.o.
728.38 €
Vypracovanie zadania projektu ,,odvodnenie Ka" Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Stanislav Kočiš
250.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu-8/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
494.58 €
Tabuľky na detské ihrisko Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MUCHOTLAČ FOTO Vlado Mucha
26.00 €
Pevná linka-telefón -ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Pevná linka MŠ+ZŠ+VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Prepravné služby- autobus- dôchodcovia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ladislav Mašlej - MAJAK
240.00 €
Práce vysokozdvižnej plošiny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
30.00 €
Koberce MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Interier invest
200.58 €
Odvodnenie Ka-1. etapa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LAMI BP spol. s r. o. Košice
15000.00 €
e-Tlačivá- Licencia ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
61.66 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
38.21 €
Darčekové predmety Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Grajzeľ
117.00 €
Detská hojdačka- 2ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LASY, s.r.o.
35.55 €
Detská hojdačka -2ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Market 24, s.r.o.
25.47 €
Drevná Hmota Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Oros Vincent
600.00 €
Detský povrazový rebrík-2ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
25.60 €
Šeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
655.36 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
76.99 €
Odvoz a likvid. odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
437.19 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
110.00 €
Vyúčtovacia Faktúra za dodávky elektriny 7/2018-ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
13.92 €
Vyúčtovacia Faktúra za dodávky elektriny 7/2018- Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
26.39 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.94 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Pevná linka MŚ+ZŠ+VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.32 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Briston s.r.o.
37.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu- 7/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
495.99 €
Koks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Palivá a stavebniny, a.s.
7398.97 €
Spracovanie účtovníctva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Hlavná ročná kontrola detského ihriska Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
173.88 €
Digitalizácia obecného erbu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MUCHOTLAČ FOTO Vlado Mucha
50.00 €
Revízia a servis has. prístrojov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vladimír JÁNOŠ-REHAP
79.81 €
Revízia a servis has. prístrojov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vladimír JÁNOŠ-REHAP
166.84 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
12.00 €
Palivové drevo Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Oros Vincent
600.00 €
Ťažba drevnej hmoty Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Oros Vincent
655.20 €
Kancelárske potreby- MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
14.12 €
Odvoz a likvid. odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
105.07 €
Odvoz a likvid. odpadu z VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
145.44 €
Elektrina Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-49.21 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
256.80 €
Finančné vysporiadanie 1.1.2018-30.6.2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
108.01 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
130.00 €
Prepravné služby- autobus- dôchodcovia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MAJAK- Ladislav Mašlej
240.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
45.14 €
Spracovanie účtovníctva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Oprava Toaliet- MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dana Žarnovská- Dana Beauty
320.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Výkon funkcie ,,zodpovednej osoby" Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: PP PROTECT s.r.o. zast. Peter Mlynár
30.00 €
Pevná linka MŚ+ZŠ+VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.12 €
Koribovaná rúra Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
372.00 €
Korugovaná rúra-2ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
744.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu- 6/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
496.70 €
Činnosť technika PO a BOZP Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
655.36 €
Autobusová doprava- MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DAFA trans, s.r.o.
100.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
482.28 €
Učebnice ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Aitec, s.r.o.
185.24 €
Poskytovanie audit.služieb Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AUDIT- LD, s.r.o.
240.00 €
Tonery ŠJ+VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Soft-Tech s.r.o.
25.55 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.65 €
Vodné a stočné Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
51.31 €
Vodné a stočné ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
139.50 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
144.00 €
Odvoz a likvid. VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
440.66 €
Rozhlasová ústredňa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: RH Sound, s.r.o.
400.00 €
Platba za webstránku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.74 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
290.76 €
Elektrina Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-13.48 €
Časopisy- Život pod Mošníkom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
162.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
105.00 €
Káble+chránička Rozhlas - Kertaľky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
648.00 €
Kábel+guľatina VO - Kertaľky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
696.00 €
Montáž ver. rozhlasu - Kertaľky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
261.12 €
Odvoz a likvid. odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
740.53 €
Spracovanie účtovníctva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Pevná linka MŚ+ZŠ+VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.27 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
1.87 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
36.00 €
Cvičenia pre deti (dotácia) Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Alexander Lieskovský
14.89 €
Klinový remeň Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: TECHMAT s.r.o.
4.42 €
Dodané potraviny ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
887.63 €
Časopisy ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
11.60 €
Opravná faktúra 1.1.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-567.95 €
Poplatok za vystavenie faktúry Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
6.00 €
Finančné vysporiadanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-461.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
105.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.28 €
Stolný gril MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: OKAY Slovakia
61.04 €
Odvoz a likvid. VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
154.13 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
44.24 €
Elektrina Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-117.79 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
267.28 €
Šeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
874.91 €
Pevná linka MŚ+ZŠ+VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.86 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Dodávka a distrib. energie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
793.00 €
Odvoz a likvid. odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
496.90 €
Oprava traktora + súčiastky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slavko JURKO
1007.64 €
Chráničky na káble VO - Jahôdky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
360.00 €
Káble na VO a rozhlas - Jahôdky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
912.00 €
Stĺpy+fólia pre VO - Jahôdky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
885.60 €
Stavebno-staticky posudok- KD Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Proresing s.r.o.
600.00 €
Spracovanie účtovníctva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Rúry Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
4586.40 €
Dodané potraviny ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
674.96 €
Elektrina Ka 3/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-59.49 €
Elektrina ZŠ, MŠ- 3/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
287.15 €
Ročný prístup- Verejná správa SR Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
96.00 €
Ohlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
12.00 €
Tonery ZŚ, MŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Magic Print s.r.o.
139.20 €
Práce vysokozdvižnej plošiny-Jahôdky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
173.40 €
Reproduktory pre obecný rozhlas Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KAPAaudio
245.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.65 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Briston s.r.o.
37.00 €
Koberce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AMADEO HOLDING s.r.o.
233.20 €
Výroba stĺpov na osvetlenie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ladislav Truhan Trukona
996.00 €
Spracovanie miezd 3/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
105.00 €
Paušál - starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.25 €
Didaktické pomôcky MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ELARIN s.r.o
258.00 €
Zámočnícke práce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ladislav Truhan Trukona
288.00 €
Soličky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Marián Burda LAGÚNA ŠTÝL
3625.00 €
Plaváreň- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mestská krytá plaváreň
99.00 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.48 €
Spracovanie účtovníctva, 2/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Odvoz a likv. komunál odpadu 3/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
496.40 €
Práce vysokozdvižnej plošiny + lampy Méneš Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
717.42 €
Verejné obstarávanie 3/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.78 €
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOHOR s.r.o.
204.00 €
Revízia bleskozvodu ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOHOR s.r.o.
499.20 €
Revízia elektroinštalácie ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOHOR s.r.o.
832.32 €
Činnosti technika PO + bezpeč. - 1, 2, 3/18 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Baterka- štvorkolka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Framis, s.r.o.
30.92 €
Dodanie potravín ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
723.70 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvuk-obraz.záznamov na verejný prenos Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
696.32 €
Didaktické pomôcky MŠ- Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Grapa Media s.r.o.
50.49 €
Časopis mladý záchranár ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
11.60 €
Hygienické potreby ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
96.67 €
Školské učebnice ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Aitec, s.r.o.
82.94 €
Darčekové predmety Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LIM PO. s.r.o.
294.00 €
Školské učebnice ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana
23.50 €
HDMI Kábel Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dušan Rusin-Avalon
14.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.60 €
Prenájom časti vodného toku- Kam. potok na r. 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1.00 €
Spracovanie miezd 2/18 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
105.00 €
Paušál - starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.54 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
156.73 €
Vodné, stočné Kaštiel Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
51.10 €
Vodné,stočné ZŠ a MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
131.14 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
144.00 €
Štrkodrvina Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
1071.57 €
Elektrina Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
81.98 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
295.69 €
Darčekové predmety Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Grajzeľ
107.20 €
Poplatok za príslušenstvo balíčka škôlka-MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
9.00 €
Počítač ASUS-2x s monitorom-2x- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dušan Rusin-Avalon
886.66 €
Počítač ASUS ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dušan Rusin-Avalon
373.33 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.65 €
Školské pomôcky- HN-ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HREHA CREDIT,s.r.o.
49.80 €
Verejné obstarávanie 2/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
71.74 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
72.60 €
Vertikálne žalúzie+ rámy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: PR- Style, s.r.o.
649.78 €
Odvoz a likv. odpadu VKK 2/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
496.60 €
HDMI Kábel + výmena Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Avalon IT s.r.o.
50.40 €
Koks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Palivá a stavebniny, a.s.
1228.13 €
Dodanie potravín ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
489.58 €
STIHL MS 301- Píla Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: František Revák- Záložňa Pikolo
400.00 €
Spracovanie účtovníctva 1/2018,úprava rozpočtu č. 6/2017, 1/2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
600.00 €
Autobus doprava-MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DAFA trans, s.r.o.
100.00 €
Vrecia na KO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
19.80 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.65 €
Splátka za nájom na rok 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský pozemkový fond
15.00 €
Aktualizácia programov za rok 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
396.00 €
Verejné obstarávanie 8/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Hygienické potreby ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
96.67 €
Paušál - starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
63.04 €
Elektrina Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
217.54 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
297.80 €
Počítačove programy- evidencia dane, kataster net Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mgr. Anton Polák
200.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
100.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Rám na zrkadlá Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Marek Kocák
880.00 €
Drevené lavičky +kôš Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Marek Kocák
440.00 €
Členský príspevok Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
104.40 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
793.00 €
Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Peter Mačanga- Omega
79.67 €
Poskytovanie audit. služieb - 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AUDIT- LD, s.r.o.
240.00 €
Pevná línka ZŠ,MŠ, obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
71.51 €
Odvoz a likv. komunál odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
495.69 €
Dofaktúrovanie- miera inflácie za rok 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
8.59 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.65 €
Sklenná výplň- zastávky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: WINDOW GLASS, s.r.o.
533.86 €
Šeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Up Slovensko
557.06 €
Dodanie potravín ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
670.05 €
Reproduktory pre obecný rozhlas Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KAPAaudio
185.00 €
Nájom časti pozemku na rok 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
660.90 €
Dodané nálepky 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
75.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.32 €
Žhaviaca sviečka- traktor Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slavko JURKO
78.00 €
Papier do tlačiarne Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
31.20 €
Tonery Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Magic Print s.r.o.
60.00 €
Vertikálna žalúzia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: PR- Style, s.r.o.
132.04 €
Držiaky na smerové značky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HIT Slovensko, s.r.o.
51.90 €
Rozhlasová ústredňa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: RH Sound, s.r.o.
420.00 €
HDMI vstup Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: OKAY Slovakia
11.39 €
Práce vysokozdvižnej plošiny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
365.99 €
HDMI Kábel Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: OKAY Slovakia
18.27 €
Šeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
696.32 €
Licencia na rok 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Pavol Halanda
59.00 €
Nedoplatok- školský úrad Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Obec Bidovce
5.93 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
12.00 €
Aktualizácia programov za rok 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
12.60 €
Spracovanie účtovníctva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Nedoplatok- elektrina Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
636.98 €
Paušál - starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.85 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
249.66 €
Elektrina Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
204.10 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
179.57 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
157.52 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
144.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
125.00 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.09 €
Reprodukovaná hud. produkcia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Štipák
150.00 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
498.19 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Výkon pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
120.00 €
Činnosti technika PO + bezpeč. - 10,11,12/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
USB Modem Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Notebook Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
36.00 €
Práce v lokalite Rigovky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mgr. Milan Veliký, SHR
948.00 €
Reklamne predmety Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Nier Fine Wines SK, s.r.o.
170.50 €
Oprava miestnych komunikácií a výtlkov v obci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
11520.00 €
Dodanie potravín ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
289.55 €
Spracovanie účtovníctva 11/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Štrkodrvina Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
142.96 €
Kvalifikovaný systémový certifikát- ročný poplatok Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Disig, a.s.
32.40 €
Búracie práce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: TOUP s.r.o.
460.00 €
Frézovanie a vložkovanie komínov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: TOUP s.r.o.
2450.00 €
Doplnkové služby 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: wbx, s.r.o.
24.00 €
Elektrina ZŠ, MŠ- november Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
275.53 €
Paušál - starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.25 €
Preplatok za elektrinu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-287.32 €
Platba za doménu webstránky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
105.07 €
Vodné,stočné ZŠ a MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
163.49 €
Vodné, stočné Kaštiel Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
53.45 €
Tonery Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Magic Print s.r.o.
96.00 €
Kancelárske potreby- VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
42.80 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.89 €
Postrekovač Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Euronáradie SK s.r.o.
30.43 €
Členský príspevok na rok 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Miestna akčná skupina OLŚAVA-TORYSA, o.z.
186.58 €
príspevok na spolufinancovanie výdavkov projektu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Miestna akčná skupina OLŚAVA-TORYSA, o.z.
589.00 €
Spracovanie miezd 11/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Oprva+ servis traktora Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slavko JURKO
295.87 €
Časopis mladý záchranár Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
11.60 €
Hygienické potreby ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
96.67 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
71.68 €
Odvoz a likv. odpadu 11/17 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
742.05 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Oprava kotla Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Cassist
560.00 €
Ver. obstarávanie na výber dodávateľa el. energie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
120.00 €
Aktualizácia + servis- ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
Spracovanie účtovníctva 10/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Dodávka časopisu "Život pod Mošníkom" + kalendáre Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
214.00 €
Členský príspevok za rok 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Miestna akčná skupina OLŚAVA-TORYSA, o.z.
93.29 €
Dodanie potravín ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
583.91 €
Dovoz dreva ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: František Vidlička
600.00 €
Batéria do AKU vŕtačky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NTB CZ s.r.o.
50.78 €
Zhotovenie projektovej dokumentácie- odvodnenie Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LAKATA s.r.o.
990.00 €
Smerové šípky - VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NOREL, s.r.o.
208.00 €
Kontrola a revízie komínov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSTOVČÍK-Kostovčík Ľubomír
118.00 €
Súčiastka do strúhača- ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ELSPO BB s.r.o.
13.50 €
Časopisy- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
20.20 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.21 €
Vysávač na popol Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
54.00 €
Príprava rozpočtu na r. 2018,19,20 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
150.00 €
Oprava účtovníctva II. etapa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
500.00 €
Autobus doprava-ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DAFA trans, s.r.o.
100.00 €
Zverejnenie príspevku do verejnej tlače Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: regionPRESS s.r.o.
0.00 €
Skartovací stroj Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: TELCO systems, s.r.o.
51.01 €
Zverejnenie príspevku do verejnej tlače Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: regionPRESS s.r.o.
32.64 €
Paušál - starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.64 €
200 ks sadeníc lesných drevín Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mestské lesy Košice a.s.
384.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.32 €
Oprava interaktívnej tabule Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Avalon IT s.r.o.
35.00 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
113.52 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
131.50 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
259.68 €
Spracovanie miezd 10/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Spracovanie miezd- Voľby do orgánov samospr. krajov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
22.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1109.00 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.56 €
Odvoz a likv. odpadu VKK 10/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
496.90 €
Spracovanie účtovníctva 9/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Úprava rozpočtu č. 4 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
150.00 €
Školské pomôcky- HM-ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HREHA CREDIT,s.r.o.
49.80 €
Dodanie potravín Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
877.36 €
Šeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
696.32 €
Časopisy- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
27.00 €
Ročný licenčný poplatok programu Kataster 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DM- SERVIS
68.00 €
Prepravné služby- zájazd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MAJAK- Ladislav Mašlej
380.00 €
Kalendáre na rok 2018 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Grajzeľ
322.00 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Briston s.r.o.
53.00 €
Pracovné zošity ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AD REM Distribučná agentúra
96.59 €
Hygienické potreby ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
96.67 €
Spracovanie a hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
12.00 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
167.94 €
Elektrická výklopná panvica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mäso-údeniny, Kočik Ladislav
264.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
5.41 €
Didaktické pomôcky MŠ- DOTÁCIA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
415.60 €
Didaktické pomôcky MŠ- DOTÁCIA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
139.70 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.04 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
80.00 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
232.25 €
Tašky cestovné s podtlačou Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LIM PO. s.r.o.
124.50 €
Sínusový záložný zdroj Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Bpower, s.r.o.
202.99 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.58 €
Zverejnenie príspevku do verejnej tlače Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: regionPRESS s.r.o.
32.64 €
Spracovanie účtovníctva 8/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Časopis mladý záchranár Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
11.60 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Vyhotovenie projektu na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Richard Krajčík
70.00 €
Odvoz a likv. komunál odpadu 9/17 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
497.40 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
7.35 €
Dodané potraviny ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
531.73 €
Činnosti technika PO a BOZP 7,8,9/17 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Servis+filtre traktor Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slavko JURKO
496.43 €
Izolačný materiál-ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
1521.89 €
Izolačný materiál-ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
556.50 €
Vianočná výzdoba Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
156.00 €
Elektrocentrála Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Joanna Nowinska
100.00 €
Vodné a stočné ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
202.79 €
Vodné + stočné- Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
99.04 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
12.00 €
Batérie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Framis, s.r.o.
251.44 €
Oprava účtovníctva- 1. etapa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
500.00 €
Odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
107.38 €
Odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
161.86 €
Elektrina ZŠ MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
98.88 €
Paušál-starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.14 €
Spracovanie miezd 08/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
144.00 €
Náklady na usporiadanie V. ročníka dňa MPM Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
300.00 €
Zmeny a doplnky územného plánu obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: URBI projektová kancelária
1992.00 €
Koks ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Palivá a stavebniny, a.s.
5925.00 €
Tlačiareň- tonery Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Magic Print s.r.o.
130.80 €
Sprac. účtovníctva- 7/17 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Práca vysokozdvižnej plošiny- Jahôdky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
15.00 €
Kontrola bezpečnosti detského ihriska Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
248.40 €
Pevná linka ZŠ + MŠ + VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.74 €
Odvoz a likvidácia odpadu- 8/17 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
496.20 €
Termosky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Grajzeľ
181.72 €
Licencia na program Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
61.66 €
Dodané potraviny ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
177.25 €
Materiál+ oprava dverí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Pavol Forgáč
120.00 €
Solárne pouličné osvetlenie-Jahôdky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ECO PRODUKT s.r.o.
1047.00 €
Šeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
696.32 €
Kladivká na mulčovač Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARFEX, s.r.o.
237.60 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
82.66 €
Spony na dlažbu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slavko JURKO
52.33 €
Výmeník tepla- Traktor Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slavko JURKO
366.72 €
Elektrina Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
91.57 €
Odvoz a likv. odpadu 7/17 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
173.01 €
Telekom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.34 €
Plastové nádoby- 40ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MEVA-SK
840.00 €
Rúry Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
1376.50 €
Vyrovnávací systém dlaždíc Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Zdeněk Chmelík
84.25 €
Spracovanie miezd 7/17 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
Spracovanie účtovníctva 6/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Prepravné služby- zájazd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Leškanič Dušan
240.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Paušál ZŠ,MŠ, VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.58 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1109.00 €
Odvoz a likv. komunál odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
498.49 €
Oprava rozhlasu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
50.00 €
Uzávierkové práce za rok 2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Spracovanie účtovníctva 5/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Elektrina ZŠ, MŠ- Jún Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
249.44 €
Prepravné služby- zájazd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MAJAK- Ladislav Mašlej
240.00 €
Ohlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
12.00 €
Paušál - starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.64 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
60.48 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
125.00 €
Kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ŠEVT a.s.
55.08 €
Tlačiareň- 3. splátka- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
300.00 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
36.00 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
167.07 €
Dodanie potravín ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
522.30 €
Komunálny odpad- jun Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
743.10 €
Služby VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Činnosti technika PO + bezpeč. - 4,5,6/17 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Autobusová doprava MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DAFA trans, s.r.o.
100.00 €
Prvouka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
36.30 €
Šeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
696.32 €
Kuchynský riad Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: GASTRO- GALAXI
246.34 €
Počítačový program- Evidencia dane Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mgr. Anton Polák
75.00 €
Inštalácia a školenie programu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
48.00 €
Hygienické potreby ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
24.19 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
8.96 €
Tlačiareň- 2. splátka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
300.00 €
Vodné a stočné Ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
51.88 €
Vodné a stočné ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
152.48 €
Hudobná produkcia- Deň obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Štipák
150.00 €
Paušál starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.74 €
Podľadnice Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: JES SK, s.r.o
65.00 €
Vystúpenie ľudového rozprávača- Deň obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: INTELLECTUAL s.r.o.
300.00 €
Spracovanie miezd 5/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
6.72 €
Elektrina ZŠ MŠ- máj 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
273.35 €
Hudobno-zábavné vystúpenie- Deň obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Traky, s.r.o.
750.00 €
Tanečné vystúpenie- Deň obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Folklórny súbor Čarnica
200.00 €
Chlieb- Deň obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ELPROPEK, s.r.o.
29.37 €
Kuchynský riad Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: GASTRO- GALAXI
1163.88 €
Stĺpy VO Jahôdky, Kertaľky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ladislav Truhan Trukona
990.00 €
Nábytok kuch. + stoly Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DREVOX s.r.o.
1380.00 €
Zverejnenie príspevku do verejnej tlače Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: regionPRESS s.r.o.
20.40 €
Časopisy- MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
11.60 €
Montáž svietidiel+ svorky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
126.40 €
Pevná linka ZŠ + MŠ + VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.70 €
Plynový sporák Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: GastroRex, s.r.o.
1978.00 €
Auditorské služby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AUDIT- LD, s.r.o.
240.00 €
Dopravné zrkadlá Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: VMBal s.r.o.
343.76 €
Znalecký posudok Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Igor Molitoris
70.00 €
Kamerový systém Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BARI-SLOVAKIA,s.r.o.
349.20 €
Komunálny odpad-Máj Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
496.50 €
Služby VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Fotoaparát-ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANDREA SHOP, s.r.o.
138.53 €
Dodané potraviny ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
789.42 €
Web stránka obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Vydanie časopisu- Život pod Mošníkom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
162.00 €
Sprac. účtovníctva- Apríl Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Kancelárske + Učebnice- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Aitec, s.r.o.
279.95 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK,s.r.o.
8.96 €
Časopisy- MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
9.90 €
Rúry Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ANED s.r.o.
1580.00 €
Mulčovač Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARFEX, s.r.o.
3324.00 €
vývoz žumpy- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
290.47 €
Kamerový systém- káblová spojka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: e-Trade Europe s.r.o.
22.70 €
Dovoz kameňa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Marian Lukač M M autodoprava
60.00 €
Kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HREHA CREDIT,s.r.o.
30.92 €
Kancelárske potreby obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
55.58 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
116.50 €
Spracovanie miezd 4/17 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
Nožnicový stan Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Patrik Chovanec
135.40 €
Elektrna- preddavok- VO+ZŠ+MŠ+ ZD+C Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
756.00 €
Elektrina- Apríl- KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
247.31 €
Zhotovenie drevenej podlahy- Kaštieľ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ELEKTROTRADING Košice, s.r.o.
3012.40 €
Školské ovocie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK,s.r.o.
6.72 €
Záslepky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Posuvné brány s.r.o.
7.44 €
Radiátor- ventily Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ENVIROTRERM s.r.o.
65.53 €
Kamerový systém Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: e-Trade Europe s.r.o.
215.90 €
Člensky poplatok Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
104.40 €
Paušál - starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.55 €
Odvoz a likv. komunál odpadu- Apríl Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
167.94 €
Tlačiareň- Stolík- VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
138.00 €
Tlačiareň- Toner- VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
69.60 €
Tlačiareň- Podávač ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
456.00 €
Tlačiareň- 1. splátka- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
300.00 €
Leštič podlahy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ELEKTROSPED, a.s.
174.70 €
Verejný prenos- rozhlas- poplatok Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Toner do tlačiarne - ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
35.76 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.57 €
Služby VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Kontajnerové siete Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Kv. Řezáč, s.r.o.
144.96 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Briston s.r.o.
33.00 €
Komunálny odpad- Apríl Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
499.39 €
Dovoz dreva ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: František Vidlička
600.00 €
Úprava rozpočtu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
150.00 €
Spracovanie účtovníctva 3/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Dodávka PC a servisné práce- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Avalon IT s.r.o.
567.40 €
Šeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
696.32 €
Dodané potraviny ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
487.33 €
Štiepačka dreva VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
224.50 €
Ovocie ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK,s.r.o.
8.96 €
Hygienické potreby ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
96.67 €
Učebnice- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana
52.80 €
Poradenstvo a vyprac. žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BOSS SYSTEMS, s.r.o.
150.00 €
Aktualizácia programu 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
282.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
90.00 €
Odvoz a likv. komunál. odpadu- Marec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
176.62 €
Paušál - starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.24 €
Elektrina- Marec KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
289.02 €
Služby VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Plaváreň- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mestská krytá plaváreň
49.50 €
Dopravné zrkadlá Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: VMBal s.r.o.
229.17 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.57 €
Pomôcky MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
120.10 €
Komunálny odpad- Marec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
465.37 €
Lopaty na uhlie - ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LUSARO s.r.o.
40.92 €
Šeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
765.95 €
Činnosti technika PO + bezpeč. - 1, 2, 3/17 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Dodanie potravín ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
630.46 €
Zmena MRK VO- Revízna správa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
100.00 €
Časopis- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
9.90 €
Ovocie ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
8.96 €
Drevo pre ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: František Vidlička
600.00 €
Spracovanie účtovníctva 1, 2/2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
600.00 €
Dovoz kameňa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Marian Lukač M M autodoprava
60.00 €
Kancelárske potreby VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ŠEVT a.s.
29.82 €
Archívačné spony Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SPONKA SK, s.r.o.
40.08 €
Elektrina- Február KA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
318.16 €
Opravná faktúra za Január Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-13.87 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
100.00 €
Traktor- oprava Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slavko JURKO
501.92 €
Výroba krojov- MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT
240.00 €
Paušál obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.75 €
Vodné,stočné ZŠ a MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
144.62 €
Vodné, stočné Kaštieľ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
69.17 €
Prenájom vodného toku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1.00 €
Kotly ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Cassist
15881.23 €
Pomôcky ZŠ- HM Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HREHA CREDIT,s.r.o.
66.40 €
Ovocie ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
8.96 €
Vŕtačka- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Daša Kalmanová- KAMAX
100.00 €
Odvoz a likv. odpadu VKK- Február Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
161.86 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.57 €
Služby VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Rošt+ schody ZŠ- kotolňa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NALIMA, s.r.o.
324.70 €
Označenie vchod. dverí do Kaštieľa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MUCHOTLAČ FOTO Vlado Mucha
100.28 €
Komunálny odpad- Február Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
466.16 €
Kancelársky papier VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
72.00 €
Reprezentačné tričká, pera + vlajka Baner Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LIM PO. s.r.o.
620.70 €
Dodanie potravín ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
659.50 €
Hygienické potreby ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
96.67 €
Dodanie ovocia ZŠ,MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
8.96 €
Dovoz dreva ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: František Vidlička
600.00 €
Spracovanie účtovníctva 12/2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
300.00 €
Úprava rozpočtu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
150.00 €
Paušál - starosta Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
42.14 €
Splátka za nájom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský pozemkový fond
15.00 €
Elektrina Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
320.93 €
Služby VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Zádverie- ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: GL-systém SK s.r.o.
1509.46 €
Vrecia na KO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
277.20 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.57 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1624.00 €
Dodávka ovocia- ZŠ + MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
8.96 €
Komunálny odpad- Január Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
466.26 €
Dodané potraviny ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
732.62 €
Šeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
696.32 €
Nájom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
660.90 €
Hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Toner do tlačiarne- VS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Magic Print s.r.o.
156.00 €
Hygienické potreby ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
96.67 €
Dodanie ovocia ZŠ,MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
8.96 €
Pečať rozvoja obcí a miest Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Národné informačné stredisko SR a.s.
196.80 €
Realizačný projekt vykurovania Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Projektová kancelária -LIESKOVSKÝ-
400.00 €
Koks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Palivá a stavebniny, a.s.
592.19 €
Vianočná výzdoba- zvešanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
77.50 €
Dovoz dreva ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: František Vidlička
600.00 €
VS- Kancelárske potreby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ŠEVT a.s.
46.26 €
Dodávka ovocia- ZŠ + MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
8.96 €
Finančné vysporiadanie za rok 2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1195.75 €
Nedoplatok- školský úrad, stavebný úrad Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Obec Bidovce
5.04 €
Paušál obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
39.24 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
284.42 €
Aktualizácia programu- 2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
12.60 €
Nálepky FURA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
75.00 €
Spracovanie miezd- december 2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Odvoz odpadu VKK - december 2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
102.00 €
Zmesový komunálny odpad december 2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
698.94 €
Spracovanie účtovníctva 10,11/2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
600.00 €
Úprava rozpočtu, príprava na ďalšie roky, vypr. výr. správy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
350.00 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.57 €
VO 10/2016- 12/2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
297.00 €
Časopis- ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mladý záchranár o.z.
9.90 €
Výkon pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
120.00 €
Činnosti technika PO + bezpeč. - 10,11,12 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Licencia Cintorín na rok 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Pavol Halanda
59.00 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
36.00 €
Kvalifikovaný systémový certifikát- ročný poplatok Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Disig, a.s.
32.40 €
Nákladka, rozhrňovanie štrkodrviny- Jahôdky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mgr. Milan Veliký, SHR
948.00 €
Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Peter Mačanga- Omega
79.67 €
Dodané potraviny- dedcember Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Fedorová Anna
305.73 €
Kontrola HP- ZŠ + MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: JÁNOS- REHAP
17.72 €
Kontrola + oprava HP- obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: JÁNOS- REHAP
34.53 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AUDIT- LD, s.r.o.
240.00 €
Prehĺbenie priekopy, úprava okraja cesty- Jahôdky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mgr. Milan Veliký, SHR
972.00 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
102.00 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
120.43 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
111.22 €
Paušál obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.89 €
Vodné,stočné ZŠ a MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
152.48 €
Vodné, stočné Kaštiel Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
42.44 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
306.25 €
Likvidácia odpadu- november Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
57.02 €
Spracovanie miezd- november Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
125.00 €
MŠ- Didaktické a učebné pomôcky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
999.00 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.57 €
Faktúry za dodané potraviny- november Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Fedorová Anna
556.25 €
Dodávka ovocia- ZŠ + MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
8.96 €
Zmesový komunálny odpad november 2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
466.46 €
Materiál- štrkodrvina Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
37.45 €
Ozdoby vianočné- montáž + oprava Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
348.00 €
webhosting a záloha webstránky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Aktualizácia + servis- ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
Vysielačky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.
96.14 €
N-štrkodrevina na cestu Jahôdky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
88.13 €
Čitačka kariet k eID - elektronickému občianskemu preukazu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLACKGROUND s.r.o.
94.80 €
Inštalácia programových verzií Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LLORANT, spol. s r. o.
95.00 €
Stravné listky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
655.36 €
Servis traktora Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slavko JURKO
133.74 €
Ovocie ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK,s.r.o.
8.96 €
Elektrina ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
293.47 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
179.22 €
Vypracovanie statického posudku objekt kaštieľa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Proresing s.r.o.
120.00 €
Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistení komínov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSTOVČÍK-Kostovčík Ľubomír
64.00 €
N-štrkodrvina na cestu Jahôdky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
107.35 €
Paušál obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.56 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Tonery ŠKD Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BLARO, s.r.o.
40.44 €
Dodanie ovocia ZŠ,MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK,s.r.o.
8.96 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
96.67 €
Elektrina VO,VS,ZD,KA dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
845.00 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.57 €
Zmesový komunálny odpad za október Dod.: FÚRA s.r.o.
468.65 €
Dodanie potravín Dod.: Potraviny - Anna Fedorová
731.32 €
Prepravné služby Dod.: Ladislav Mašlej - MAJAK
380.00 €
Výkopové práce-Hajduk, Kertaľky Dod.: Mgr. Milan Veliký, SHR
972.00 €
Oprava vianočných ozdôb v obci Dod.: Martin Zlaczki - PAZL
290.00 €
Dodanie ovocia ZŠ,MŠ Dod.: HOOK,s.r.o.
6.72 €
Časopis mladý záchranár Dod.: Mladý záchranár o.z.
9.90 €
Spracovanie a hlásenie o vzniku odpadu Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Elektrina ZŠ, MŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
255.49 €
Inštalácia stroja na počitáč Dod.: BLARO, s.r.o.
30.00 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Dod.: FÚRA s.r.o.
106.22 €
Paušál obec Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.85 €
Ročný licenčný poplatok programu Kataster 2016 Dod.: Daniel Takáč - DTS
68.00 €
Časopisy pre ZŠ Dod.: Slovenská pošta, a.s.
26.00 €
Dodanie ovocia ZŠ,MŠ Dod.: HOOK,s.r.o.
8.96 €
Čistenie projektrora a výmena lampy Dod.: Dušan Rusin-Avalon
479.00 €
Náklady na konanie kultúrnospoločenskej akcie Dod.: Mikroregión pod Moštníkom
160.00 €
Kontrola bezpečnosti detského ihriska Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
276.00 €
Hovorné VS,ZŠ,MŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.92 €
Koks pre ZŠ Dod.: Palivá a stavebniny, a.s.
2449.34 €
Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania Dod.: MARBU VO s.r.o.
297.00 €
Dodanie ovocia ZŠ,MŠ Dod.: Potraviny - Anna Fedorová
940.36 €
Zmesový komunálny odpad september 2016 Dod.: FÚRA s.r.o.
466.46 €
Kalendáre,magnetky,plagát obce Dod.: CBS spol, s.r.o.
278.40 €
Zošity ZŠ Dod.: Aitec, s.r.o.
30.80 €
Dodanie ovocia ZŠ,MŠ Dod.: HOOK,s.r.o.
6.72 €
Technik PO a BOZP Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Tabula s označením na obecný úrad Dod.: MUCHOTLAČ FOTO Vlado Mucha
133.00 €
Školské potreby Dod.: Daffer spol. s r.o.
66.40 €
Kancelárske potreby obec Dod.: Ševt a.s.
45.50 €
Ovocie ZŠ, MŠ Dod.: HOOK,s.r.o.
8.96 €
Pracovné zošity ZŠ Dod.: Distribučná agentúra AD REM
49.90 €
Stravné listky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
655.36 €
Vodné,stočné ZŠ a MŠ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
165.06 €
Vodné, stočné Kaštiel Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
114.76 €
Tabula s označením na obecný úrad Dod.: MUCHOTLAČ FOTO Vlado Mucha
14.00 €
Ovocie ZŠ, MŠ Dod.: HOOK,s.r.o.
8.96 €
Elektrina ZŠ, MŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
106.31 €
Hygienické potreby ZŠ Dod.: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
80.56 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Dod.: FÚRA s.r.o.
151.89 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Dod.: FÚRA s.r.o.
102.00 €
Paušál obec Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.75 €
Stavebné práce rekonštrukcia - druhá etapa kaštieľa strecha Dod.: RI-PEX s.r.o.
21041.02 €
Čistiace prostriedky Dod.: Briston s.r.o.
100.00 €
Spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Vypracovanie zmlúv o prevode nehnuteľností Dod.: Vincent Ferko
150.00 €
Kancelársky papier Dod.: BLARO, s.r.o.
77.47 €
Zmesový komunálny odpad 2016 Dod.: FÚRA s.r.o.
466.16 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Dod.: Slovak Telekom, a.s.
62.57 €
Dovoz dreva ZŠ Dod.: Vidlička František
900.00 €
Paušál obec Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.75 €
Elektrina ZŠ, MŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.77 €
Prepravné služby Dod.: Ladislav Mašlej - MAJAK
240.00 €
Spracovanie miezd za júl 2016 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
110.00 €
Kľúč viacúčelový LK 4 Dod.: Aska.sk s.r.o.
18.29 €
Fotografovanie obce - mesta ja/leto 2016 Dod.: CBS spol, s.r.o.
70.80 €
Odvoz a likv. odpadu VKK Dod.: FÚRA s.r.o.
259.25 €
Tlačivá pre obecný úrad Dod.: Ševt a.s.
9.28 €
Pevná línka ZŠ,MŠ, obec Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.57 €
Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania Dod.: MARBU VO s.r.o.
99.00 €
Elektrina VO,VS,ZD,KA dodávka a distribúcia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
845.00 €
Rozvodnica zásuvková obecný úrad Dod.: FIRN elektro s.r.o.
40.60 €
Zmesový komunálny odpad za júl 2016 Dod.: FÚRA s.r.o.
468.65 €
Prepravné služby Dod.: Ladislav Mašlej - MAJAK
240.00 €
Kniha osudy Slánských Forgáčovcov Dod.: JES SK, s.r.o
66.00 €
Stravné listky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
655.36 €
Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Elektrina ZŠ, MŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
256.33 €
Odvoz a likv. odpadu z VKK Dod.: FÚRA s.r.o.
329.66 €
Spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
150.00 €
Paušál obec Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.55 €
Toner do tlačiarne Dod.: Magic Print s.r.o.
96.00 €
Dodanie potravín za jún 2016 Dod.: Potraviny - Anna Fedorová
611.22 €
Ovocie škola, školka Dod.: HOOK,s.r.o.
3.25 €
Pevná linka ZŠ, MŠ obec Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.57 €
Cenová ponuka rekonštrukcia strechy kaštiela II.etapa Dod.: Ing. Stanislav Kočiš
225.00 €
Ozvučenie, hudobná produkcia deň obce Dod.: RYTMIK
150.00 €
Predajný stánok MŠ Dod.: Baribal s.r.o.
113.55 €
Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania Dod.: MARBU VO s.r.o.
99.00 €
Zmesový komunálny odpad za jún 2016 Dod.: FÚRA s.r.o.
697.00 €
Požiarna ochrana Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
65.00 €
Chlieb tmavý krájaný Dod.: ELPROPEK, s.r.o.
34.30 €
Kancelársky papier Dod.: BLARO, s.r.o.
14.40 €
Auditorské služby Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
240.00 €
Paušál obec Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.95 €
Dotácia škola v prírode Dod.: Jaroslav Dzurik - V.I.P.
2800.00 €
N-Kábel na VO Rigovky, Kertaľky Dod.: MK hlas, s.r.o.
483.00 €
Tlačivá pre žiakov ZŠ Dod.: Ševt a.s.
61.66 €
Predplatné dane a účtovníctvo Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
82.94 €
Kancelárske potreby ZŠ Dod.: Ševt a.s.
21.48 €
Vodné, stočné Kaštiel Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
331.69 €
Vodné,stočné ZŠ a MŠ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
152.48 €
ZŠ,MŠ elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
273.05 €
Odvoz a likv.odpadu z VKK máj 2016 Dod.: FÚRA s.r.o.
262.00 €
Poistné traktor Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
69.63 €
ZŠ, MŠ služby pevnej siete Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.66 €
Spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
110.00 €
Predplatné časopisov Včielka, Adamko pre MŠ Dod.: Slovenská pošta, a.s.
11.60 €
Vyčistenie tlačiarne Canon MF Dod.: BLARO, s.r.o.
30.00 €
Kancelársky papier Dod.: BLARO, s.r.o.
28.80 €
Strkodrvina Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
291.49 €
Verejné obstarávanie na vybudovanie spoločných zariadení PU Dod.: TENDERTEAM s.r.o
261.32 €
Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania Dod.: MARBU VO s.r.o.
99.00 €
Zmesový komunálny odpad máj 2016 Dod.: FÚRA s.r.o.
467.36 €
Stravné listky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
648.90 €
Potraviny ZŠ, MŠ Dod.: Potraviny - Anna Fedorová
1088.39 €
Vyhotovenie geometrického plánu Dod.: Vincent Ferko
250.00 €
Poistné traktor Dod.: Komunálna poisťovňa,a.s.
43.00 €
Inštalácia programových verzií, spracovanie výkazov Dod.: LLORANT, spol. s r. o.
194.40 €
ZŠ hygienické potreby Dod.: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
72.53 €