Pozvánka na OZ

Uskutoční sa ...

Povinné zverejňovanie

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 25.05.2018

  Písomnosť je uložená na Obecnom úrade

  Občan:        

  Dušan Dankolehota uloženia 10 dní

  Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Nižná Kamenica,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

  Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 10 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade, Nižná Kamenica 1, 044 45  Bidovce, v úradných hodinách

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:00
  Utorok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:00
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00


  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:00
  Utorok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:00
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Zberný dvor Nižná Kamenica

  Otváracie hodiny

  Letný čas:

  Piatok 16:00-19:00

  Sobota 08:00-12:00

  Zimný čas:

  Sobota 08:00-12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa