Kontakty

Toto webové sídlo www.niznakamenica.sk spravuje Obec Nižná Kamenica je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nižná Kamenica

Adresa:
Obecný úrad Nižná Kamenica
Nižná Kamenica 1

044 45 Bidovce

IČO:  00 324 485

DIČ: 22 124 4874

Bankové spojenie:

Obecný účet:      SK02 5600 0000 0005 0517 1008

Školská jedáleň: SK78 5600 0000 0005 0517 7012

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Olšavský
Počet obyvateľov: 690
Rozloha: 1 333 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1427

Starosta obce: Mgr. Daniela Lukačová, E-mailstarostaobecnk@gmail.com

Sekretariát / Podateľňa: 

referenturadnk@gmail.com  -    Magdaléna Štibriková , Tel.: 055/ 69 65 523Mob.: 0903 627 181

daneobecnk@gmail.com  -         Milota Kristanová ,       Tel.: 055/ 69 65 523Mob.: 0903 627 181 

Kompetencie:

Obec Nižná Kamenica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad a Školský úrad pre obec Nižná Kamenica je zriadený na spoločnom Obecnom úrade v Bidovciach

Spoločný obecný úrad - stavebná agenda: JUDr. Jaroslav Bódiš: 

  telefón: 055/6969401

 e-mail: sou@bidovce.sk

Spoločný obecný úrad- školský úrad: PaedDr. Renáta Čabaiová:

 telefón: 055/6943872

 e-mail: SUBidovce@centrum.sk

STRÁNKOVÉ HODINY

na obecnom úrade v Bidovciach

Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Utorok 7.30 - 12.00
Streda 8.00- 12.00 13.00 - 17.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
......................................................................

Harmonogram zberu odpadu 2024

http://www.niznakamenica.sk/files/2023-12-27-144219-Ni__n___Kamenica_zvozov___kalend__r.pdf

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Každá posledná sobota v mesiaci

od 08:00 hod - do 14:00hod

Tel. kontakt na poruchy na vodovode

055/7952 420

Tel. kontakt na poruchy na VSD

0800 123 332

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné

Natur-pack