Kontakty

Toto webové sídlo www.niznakamenica.sk spravuje Obec Nižná Kamenica je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nižná Kamenica

Adresa:
Obecný úrad Nižná Kamenica
Nižná Kamenica 1

044 45 Bidovce

IČO:  00 324 485

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Olšavský
Počet obyvateľov: 582
Rozloha: 1 332 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1427

Všeobecné informácie: info@niznakamenica.sk
Podateľňa: podatelna@niznakamenica.sk
Starosta: Miroslav Líška, tel: 055/ 69 65 523, e-mail: starosta@niznakamenica.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@niznakamenica.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055/ 69 65 523

E-mail: obecniznakamenica@netkosice.sk

Kompetencie:
Obec Nižná Kamenica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad a Školský úrad pre obec Nižná Kamenica je zriadený na spoločnom Obecnom úrade v Bidovciach

Spoločný obecný úrad - stavebná agenda: Pavol Kováč : 

  telefón: 055/6969401

 e-mail: sou@bidovce.sk

Spoločný obecný úrad- školský úrad: PaedDr. Renáta Čabaiová:

 telefón: 055/6943872

 e-mail: SUBidovce@centrum.sk

STRÁNKOVÉ HODINY

na obecnom úrade

 v Bidovciach

Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Utorok 7.30 - 12.00
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 17.30
Štvrtok 7.30 - 12.00
Piatok 7.30 - 12.00


Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa