História

Obec Nižná Kamenica vznikla na území rozsiahleho svinického panstva.

Najstaršia písomná zmienka o našej obci pochádza z roku 1347, keď sa spomínajú ako Chonyk a Choma, ktorí bývali v Kamenici / in villa Kemenche residentes /.
Vzťahuje sa to bez pochybností na dnešnú Nižnú Kamenicu, lebo Vyšná Kamenica v tej dobe ešte neexistovala.Slovo villa svedčí o tom, že v roku 1347 bola Nižná Kamenica už vyvinutou dedinou. Ako súčasť rozsiahleho svinického panstva existovala už v 13. storočí.
V 2. polovici 13. st. ju spolu so Svinicou vlastnil Ethuruh, syn Juraja, ktorý pochádzal z tarjánskej vetvy rodu Aba. Po ňom sa v roku 1293 ako vlastník svinického panstva objavuje jeho synovec Peter, zvaný Petheuch, ktorý sa už označuje predikátom Peter zo Svinice / de Seynnae/.
Po jeho smrti zdedil svinické panstvo jeho syn Ján, ktorý zomrel bez mužského potomka, a tak panstvo Svinica pripadlo na korunu. Panovník daroval Jánove majetky päťkostolskému biskupovi Valentínovi, o čom sa dozvedáme z listiny kráľovnej Alžbety z roku 1384. Medzi príslušnosťami jeho majetkov je uvedená aj Kamenica pod názvom poss. Kemenche. Päťkostolský biskup Valentín o krátky čas, roku 1390 vymenil svinické panstvo s kráľom Žigmundom Luxemburským a kráľ ho toho istého roku znovu daroval, tentokrát Mikulášovi z Perína, severínskemu bánovi. Súčasťou darovaného majetku bola aj Kamenica  /poss. Kemenchce/. Od roku 1390 patrila teda Nižná Kamenica spolu so Svinicou šľachtickej rodine z Perína  /maďarský názov Perény/ za verné služby kráľovi.
Pri portálnom súpise Abauskej stolice roku 1427 sa už objavujú vedľa seba 2 Kamenice: Nižná /Alsow/ a Vyšná /Felsó/ Kemenche. Nižná Kamenica patrila v tom období ešte stále Mikulášovi Perónymu a mala už 31 port /porta = dom s pozemkom/.
Po roku 1427 sa Nižná Kamenica začína pomaly vyľudňovať následkom častých vojen medzi uhorskými veľmožmi a Jiskrovými vojskami, ktoré sa dostali aj na svinické panstvo, ale aj následkom epidémie cholery, ktorá postihla slovenské územie v rokoch 1497, 1505 a 1510. Skazu na obyvateľstve napokon dovŕšilo roľnícke povstanie roku 1514 a turecké vpády spojené s drancovaním slovenských miest a dedín od roku 1529.
Smutná bola bilancia obyvateľstva Nižnej Kamenice pri portálnom súpise roku 1553, keď v obci existovali iba 4 porty /dom s pozemkom /. Všetky 4 porty patrili šľachticovi Gabrielovi Perénymu z Perína.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
......................................................................

Harmonogram zberu odpadu 2024

http://www.niznakamenica.sk/files/2023-12-27-144219-Ni__n___Kamenica_zvozov___kalend__r.pdf

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Každá posledná sobota v mesiaci

od 08:00 hod - do 14:00hod

Tel. kontakt na poruchy na vodovode

055/7952 420

Tel. kontakt na poruchy na VSD

0800 123 332

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné

Natur-pack