Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Územnoplánovacie činnosti Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: RNDr. Peter Bohuš
500.00 €
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: URBI projektová kancelária
1716.00 €
Oprava prasknutého ventilu vo vodovodnej šachte - ka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Vangor
10.00 €
poskytovanie služieb Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0.00 €
Webstránka + webhosting Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Zmluva o spracovaní os. údajov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dodávke elektriny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
0.00 €
Spoločné VO - elektrina Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí
0.00 €
Zhotovenie diela - Obecný peší chodník - novostavba Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Rapal s.r.o.
35868.94 €
Virtuálna knižnica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
3.32 €
Regionálny príspevok Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
33000.00 €
Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Natur - Pack, a.s
0.00 €
Telefonické služby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Telefonické služby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Maľovanie ZŠ, MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Michal Hanusin
800.00 €
Komplexné služby-nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Súhrn poistného Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
382.08 €
Havarijné poistenie MV -TRAKTOR Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
300.84 €
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou MV-TRAKTOR Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
43.00 €
CVČ Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Nižná Kamenica
250.00 €
Priebežná odborná prax žiakov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SOŠ SPARK
0.00 €
Telefonické služby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Telefonické služby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Telefonické služby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
CVČ Odb.: Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Dod.: Obec Nižná Kamenica
50.00 €
Úrazové poistenie žiakov ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Union poisťovňa a.s.
35.86 €
Úrazové poistenie žiakov MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Union poisťovňa a.s.
36.74 €
Poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOŠICKÉHO KRAJA
950.00 €
Maľovanie priestorov MŠ a ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Michal Hanusin
500.00 €
Oprava detskej preliezky v MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vladimír Uhrín
90.00 €
Zriadenie vecného bremena v prospech VVS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
207.59 €
Maľovanie priestorov ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Michal Hanusin
500.00 €
Oprava kosačiek 2ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jozef Mačanga
160.00 €
Rozdelenie elektroinštalácie v KD Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: František Takáč
100.00 €
Výkon činnosti odborného lesného hospodára Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Peter Hežeľ
250.00 €
Sociálny pohreb Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AVE + s.r.o.
396.37 €
Audit Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AUDIT-LD s.r.o.
400.00 €
Prenájom bytového priestoru Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vladimír Mucha
250.00 €
Tel. služby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Stavebné a dielenské náradie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dušan Dučai
85.00 €
Stihl FS 350 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vladislav Fudazy
570.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Natur - Pack, a.s
0.00 €
parc. č. 25/23 Odb.: Iveta Knapová
Dod.: Obec Nižná Kamenica
30.00 €
Práce na vodovode v ZŠ + montáž nového potrubia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Vangor
120.00 €
Elektrický šporák Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Petra Lipartová
40.00 €
Zabezpečenie ozvučenia kultúrneho programu počas obecných osláv - Deň obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Michal Špišák
160.00 €
Zriadenie vecného bremena v prospech VSD Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
poradenské služby vo VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
124.00 €
Zmluva o dielo-ochrana os. údajov-zodpovedná osoba Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: PP PROTECT s.r.o. zast. Peter Mlynár
0.00 €
Zváračské práce v požiarnej zbrojnici Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vladimír Bučko - BUKY
450.00 €
Úrazové skupinové poistenie-deti ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Alianz - Slovenská poisťovňa
43.50 €
Úrazové skupinové poistenie-deti MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Alianz - Slovenská poisťovňa
39.60 €
Poistenie proti krádeži - žiaci ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Alianz - Slovenská poisťovňa
11.60 €
oprava spojky na štvorkolke, oprava Krovinorezu SOLO 145 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jozef Mačanga
150.00 €
Ošetrenie strechy - budova požiarnej zbrojnice Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dušan Halás
300.00 €
2x náter strechy - budova zš a mš Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dušan Halás
990.00 €
Očistenie strechy - budova zš a mš Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dušan Halás
210.00 €
Telefón Panasonic KX-TGC210 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Rekonštrukcia časti-druhá etapa strechy kaštieľa Forgáchovcov v Nižnej Kamenici Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: RI-PEX s.r.o.
21041.02 €
Sklenárske práce v kaštieli Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Josef Vintr
85.00 €
Chladnička Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Róbert Macko
400.00 €
Odvodnenie kaštieľa Forgáchovcov v Nižnej Kamenici-podľa verejného obstarávania Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: LAMI BP spol. s r. o. Košice
30891.11 €
Zhotovenie detského ihriska Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Andrej Lukáč
300.00 €
kontrola detského ihriska Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
173.88 €
Odvodnenie kaštieľa Forgáchovcov v Nižnej Kamenici Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
25000.00 €
Hudobná produkcia Deň obce Nižná Kamenica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Štipák
180.00 €
Organizácia a riadenie MZ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mgr. Ivana Šoffová
33.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany os. údajov sprostredkovateľom v informačnom systéme "Virtuálna knižnica" Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0.00 €
Prenájom priestorov Odb.: Juraj Jakubko
Dod.: Obec Nižná Kamenica
0.00 €
Zodpovedná osoba-ochrana osobných údajov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: PP PROTECT s.r.o. zast. Peter Mlynár
30.00 €
Tanečná sála v kaštieli - Tanečné cvičenie Zumba Odb.: Ing. Viktória Šalagovičová
Dod.: Obec Nižná Kamenica
20.00 €
Detská hojdačka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Marek Janoščák
50.00 €
Opravné práce - traktorová kosačka DOLMAR Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vladimír Moskaľ
30.00 €
Zabezpečenie systému - triedeného odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Natur - Pack, a.s
0.00 €
Didaktické prostriedky pre ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Metodicko -pedagogické centrum
0.00 €
Maliarský postrekovač 50l Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Daniel
30.00 €
Traktorová vlečka-jednonápravová plošina Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Daniel
100.00 €
Sklenárske práce v kaštieli Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Josef Vintr
200.00 €
Dodávka ovocia a zeleniny pre ZŠ a MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.00 €
Škôlka KOMENSKY Plus-virtuálna knižnica pre MŠ a aplikačné programy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
9.00 €
Pozemok p.č. 93/2 - záhrada Odb.: Iveta Knapová
Dod.: Obec Nižná Kamenica
200.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Nižná Kamenica
600.00 €
Vykonanie prác v lesohospodárskej činnosti: ťažba úmyselná,spracovanie náhodnej ťažby,sústreďovanie dreva, pestovná činnosť. Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ENERGITHERM SLOVAKIA s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Dod.: Obec Nižná Kamenica
50.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Domka-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
Dod.: Obec Nižná Kamenica
50.00 €
balík služieb Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia častí strechy kaštieľa-Národná kultúrna pamiatka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: RI-PEX s.r.o.
3418.16 €
Zhotoviť dielo o záväzok-Adaptácia typového projektu na výstavbu domu smútku Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovanet, a.s.
0.00 €
Pestovné výkony realizované v lesných porastoch Sosny-jeseň 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Radoslav Opiňár
870.00 €
Spoločné VO - dodávka el. energie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Regionálne združenie obcí Košice-okolie
0.00 €
Mikrovlnná rúra MORA Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Magdaléna Pohorencová
50.00 €
Odborné poradenské a konzultačné služby, činnosti v oblasti VO pre zákazku "Výstavba domu smútku" Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: VO SK, a.s.
576.00 €
Zdru Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Energie 2, a.s.
0.00 €
Pozemok 293/8 Odb.: Viktor Kanyicska
Dod.: Obec Nižná Kamenica
26763.00 €
Elektrická panvica - výklopná Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mäso-údeniny, Kočik Ladislav
266.00 €
Pomocné práce pri zatepľovaní budovy ZŠ a MŠ, kosenie verejnýchn priestranstiev obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vincent Perun
100.00 €
dodávka tovaru do ŠJ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Opiňár N A L I M
0.00 €
Opravné práce - obecná štvorkolka 4ks Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jozef Mačanga
100.00 €
Pokládka dlažby v priestoroch kaštieľa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Lukáš Bednár
532.00 €
Opravné práce - vodovod ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Vangor
40.00 €
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Pomocné práce pri rekonštrukcii Ocú Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vincent Perun
250.00 €
Vykonanie auditu rok 2017 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AUDIT- LD, s.r.o.
0.00 €
Zmena programu-Balík Biznis linka L Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zverejnenie inzerátu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: regionPRESS s.r.o.
20.40 €
Opravné práce - obecná štvorkolka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jozef Mačanga
35.00 €
poradenské služby vo VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
0.00 €
Program Registratúra+IR DCOM Registratúra Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
114.00 €
Chladiaca vitrína Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Anna Fedorová
200.00 €
prenájom priestorov v objekte ZŠ Odb.: Juraj Jakubko
Dod.: Obec Nižná Kamenica
200.00 €
Upratovanie, organizácia a príprava priestorov kaštiela Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jaroslav Šiška
50.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Dod.: Obec Nižná Kamenica
50.00 €
hrabačka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Imrich Stričko
25.00 €
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Vibračný stroj-doska Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Kostolanský
400.00 €
Náradie k zametaciemu stroju Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Kostolanský
300.00 €
Zametací stroj Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Kostolanský
500.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Portrét Kaštieľa Forgáchovcov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Miroslav Varga
150.00 €
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obcí Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica-riešenie k.ú. o Nižná Kamenica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: URBI projektová kancelária
0.00 €
Opravné práce-motorová píla STIHL250, traktor BELORUS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jozef Mačanga
75.00 €
Zhotovenie stavebného diela-Rekonštrukcia kotolne ZŠ a MŠ Nižná Kamenica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Cassist
16117.48 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Domka-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
Dod.: Obec Nižná Kamenica
50.00 €
Úhrada zálohovej faktúry na tovar Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ševt a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Nižná Kamenica
650.00 €
Nákup kuchynského zariadenia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MAJUVI s.r.o.
170.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Filia nezisková organizácia
Dod.: Obec Nižná Kamenica
150.00 €
Nosič na ťažné zariadenie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Lukáš Oršuľak
78.00 €
Portrét Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Miroslav Varga
280.00 €
poradenské služby vo VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
120.00 €
Opravné práce - obecná štvorkolka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jozef Mačanga
65.00 €
Starožitné dvere Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Rabatin
80.00 €
dodávka tovaru potravinárskeho a priemyselného podľa objednávky z ponukového listu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
0.00 €
Vedenie účtovníctva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo
0.00 €
vykonávanie aktivačnej činnosti UoZ §12 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
umelé kamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.30 €
§10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
umelé kamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.30 €
dodatok Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
parc. č. 279 - záhrada Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Zdenka Paľová, Marianna Nagyová, Ľudmila Sabolová, Marián Gerec, Imrich Gerec, Marta Líšková, Anna Rabatinová, Alžbeta Doľáková
0.00 €
prenájom priestorov v objekte ZŠ Odb.: Jozef Čuchran a Anna Čuchranová
Dod.: Obec Nižná Kamenica
170.00 €
Odvoz a zhodnotenie zo zberného dvora Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie systému - triedeného odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Natur - Pack, a.s
0.00 €
Poskytnutie služieb-zber,preprava,spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: H+EKO, spol. s r.o.
0.00 €
Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu na verejnom priestranstve Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Predaj obecnej parcely č. 138/3 ako prípad hodný os. zreteľa Odb.: Ľubomír Palášthy s manželkou Agátou rod. Fodorovou
Dod.: Obec Nižná Kamenica
2895.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
20000.00 €
Stoličky zariadenie kanc. starostu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Andrej Eroš
50.00 €
Aktualizácia webstránky obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: webex media, s.r.o.
540.00 €
Štvorkolka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Lukáš Radoslav
400.00 €
Prekládka pevnej linky obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Vozík k štvorkolke Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Lukáš Radoslav
370.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ školský rok 2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mesto Košice
400.00 €
AIWA - reproduktory Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Bender Jakub
20.00 €
Sedačka zariadenie do kancel. starostu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Martin Zubko
300.00 €
Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Mikrovlná rúra Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Lorinc Ladislav
20.00 €
Organizácia a riadenie MZ v školskom roku 2014/2015 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mgr. Zuzana Vargová
33.00 €
Bezodplatný prevod majetku štátu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SR - Centrum vedecko - technických informácií
0.00 €
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
99.00 €
Vypracovanie žiadosti / Projekt kamerového systému Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: SAKS Management, s.r.o.
500.00 €
Poskytnutie dotácie CVČ na školský rok 2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice
100.00 €
poskytnutie dotácie na školský rok 2016 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Domka-Združenie saleziánskej mládeže
50.00 €
DEUS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Predaj nehnuteľného majetku obce Odb.: Jozef Čuchran a Anna Čuchranová
Dod.: Obec Nižná Kamenica
17760.00 €
Sklenárske práce v kaštieli Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Josef Vintr
360.00 €
Nákup miešačky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Duda
100.00 €
Úrazové poistenie detí ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Alianz - Slovenská poisťovňa
53.20 €
Predĺženie platnosti do 31.12.2015 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Natur - Pack, a.s
0.00 €
Vykonanie prác v lesohospodárskej činnosti, spracovanie náhodnej ťažby (kalamity) a obnova lesných porastov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ENERGITHERM SLOVAKIA s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie a dodanie služby v rámci procesu VO na projekt poz. úprav Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: TENDERTEAM s.r.o
250.00 €
Prenosná linka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
Balík služieb - pevná sieť Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Zmena účastníka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt pozemkových úprav v obci Nižná Kamenica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BOROLO
950.00 €
Kamenivo frakcia 63/125 a 32/63 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
Dotácia kaštieľ 2015 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
35000.00 €
Poradenské služby VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
0.00 €
Združená dodávka Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Pozemok p.č. 12/7 Odb.: Dušan Dučai
Dod.: Obec Nižná Kamenica
1.00 €
Dohoda o ukončení poskytovania stravy Odb.: Dom sv. Huga z Grenoble, n.o
Dod.: Obec Nižná Kamenica
0.00 €
Dodávka ovocia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK,s.r.o.
0.00 €
Zmena zákona 470/2005 Z.z. o pohrebníctve nahrádza zákon 131/2010 Z.z. Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Peter Mačanga- Omega
0.00 €
Zmena počtu vyvážaných nádob Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Údržba vodovodu v kaštieli Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Vangor
400.00 €
kosačka BDR 851 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Gallo Ján
450.00 €
kotol -VIADRUS Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Perhačová Nicole
200.00 €
poskytovanie a dovoz stravy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dom sv. Huga z Grenoble, n.o
0.00 €
kúpa článku kotla Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Peter Širgeľ
0.00 €
vykonanie auditu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AUDIT- LD, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
poistenie aktivačných pracovníkov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Komunálna poisťovňa,a.s.
0.00 €
poistenie detí ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Alianz - Slovenská poisťovňa
0.00 €
kúpa vlečky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ľubomír Čulka
0.00 €
dohoda o výške a spôsobe zaplatenia pohľadávky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
0.00 €
Zmluva o vytvorení zmluvy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dom sv. Huga z Grenoble, n.o
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov pre Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
záväzok zabezpečiť výkon prac. zdravotnej služby Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice
0.00 €
predaj umelého kameniva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
záväzok pripojiť zariadenie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
IBV-Vilová štvrť Nižná Kamenica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
pripojenie k informačnému systému Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
predaj umelého kameniva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
dočastné užívanie štiepkovačky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Adrian Podhorský
0.00 €
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
stavebné úpravy vodovodu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0.00 €
výkon verejného obstarávania Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí
0.00 €
zmluva o budúcom pripojení distribučnej sústavy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Predaj nehn. majetku obce - pozemok p. č. 293/5 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Anton Bernát
2014.00 €
nájom hospodárskej budovy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mgr. Peter Gomboš akad.mal.rest.
0.00 €
Nepeňažný dar - hrnčeky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK,s.r.o.
0.00 €
predaj obecného pozemku č.293/3 , 293/4 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Igor Nováček , Ivan Nováček, Rastislav Kinlovič
0.00 €
Prieskum a posúdenie zavlhnutia murív kaštieľa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Marta Pichová-autoriz.staveb.inžinier
0.00 €
reštaurátorské práce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mgr. Peter Gomboš akad.mal.rest.
0.00 €
Aktivizujúce metódy vo výchove Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Metodicko -pedagogické centrum
0.00 €
záväzok realizovať prácu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice
0.00 €
poskytnutie fin prostriedkov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mesto Košice
50.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Zigmund SZATHMÁRY
0.00 €
Reštaurátorský výskum omietkových a farebných vrstiev v interiéri a na fasádach kaštieľa v Nižnej Kamenici Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mgr. Peter Gomboš akad.mal.rest.
6900.00 €
Záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Súkromné CVČ Kometa
50.00 €
Poskytnutie dotácie ma ochranu obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
8000.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
Program odpadového hospodárstva pre Obec Nižná Kamenica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Ľubica Nagyová
95.00 €
Údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Anton Račko a Alena Račková
13136.00 €
Odborné poradenstvo a konzultačné služby pri VO Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: TENDER-KONZULT, sro
720.00 €
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: HOOK,s.r.o.
0.00 €
Odvoz a lik. nebezpečného odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Žiadosť o preloženie trafostanice Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Božena Urbanová
0.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Juraj Bulna
0.00 €
Zmluva o bezodplatnom prevode DIM Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Detský domov Nižná Kamenica
0.00 €
Žiadosť o zrušenie zmluvy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Žiadosť o zrušenie zmluvy-MŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Objednávka programu Biznis Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve z 10.5.2011 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: A.S.A.SLOVENSKO s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve o pripojení pevnej linky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva o účte pre príjem dotácii samosprávy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Dexia banka Slovensko a.s.
0.00 €
Uprava zmluvných podmienok pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Audit účtovnej závierky 2011 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Zigmund SZATHMÁRY
400.00 €
Audit konsolidovanej účtovnej závierky 2010 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Zigmund SZATHMÁRY
200.00 €
Realizácia prác "Opatrenia na ochranu pred povodňami" Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
0.00 €
Dodatok o poskytnuti finančných prostriedkov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Krajský úrad životného prostredia KE
0.00 €
Zber (odvoz) a likvidácia odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
117.00 €
Poskytnutie právnej pomoci advokátom Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: doc.JUDr.Jozef Sotolár, PhD.
1971.72 €
Pripojenie mobil.telefonu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodávka hygienických potrieb-ZŠ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
92.64 €
Dodávka výrobkov,realizacie prác a výkonov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Zákutný Vincent
11314.92 €
Činnosť staveb. dozoru pri stavbe "EKODVOR" Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Iveta Kramárová
3500.00 €
Poskytnutie licencie na "Digitálny archivačný systém" Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Pavol Halanda
59.00 €
Oprava školy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: NEXTECH s.r.o.
54986.80 €
Zber a likvidácia odpadu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: webex media, s.r.o.
120.00 €
Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
Záväzok poskytovať právnu pomoc Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: JUDr. Vladimír Bajtoš
400.00 €
Dodávka vysokopecnej trosky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve o pripojení Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Audit učtovnej závierky 2012 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Zigmund SZATHMÁRY
400.00 €
Audit konsolidovanej účtovnej závierky 2011 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Zigmund SZATHMÁRY
200.00 €
Realizácia prác Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
0.00 €
Zmena a úprava pôsobenia zmluvy o pripojení Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektu "Kaštieľ s areálom park" Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ľdudia a energia o.z.
150.00 €
Ukončenie mandátnej zmluvy na poskytnutie právnej pomoci Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: JUDr. Vladimír Bajtoš
600.00 €
Zámena nehnuteľnosti ( pozemku) Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing.Vladimír Géci
0.00 €
Výkon činnosti technika BOZP Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
260.00 €
Pripojenie zariadenie do distribuč. sustavy Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Prenájom kaplnky na dočasné užívanie Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Rímsko-katolícka cirkev,farnosť Svinica
1.00 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
0.00 €
Dodávka vody z verejného vodovodu,... Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0.00 €
Dodávka vody z verejného vodovodu,... Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0.00 €
Rozšírenie káblového rozvodu VSD-NN Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Audit konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Zigmund SZATHMÁRY
300.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Zigmund SZATHMÁRY
400.00 €
Dodatok o terminovanom úvere Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: VÚB a.s.
0.00 €
Zmena sídla poskytovateľa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Active solutions
0.00 €
Schválenie žiadosti o zmene projektu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Zmluva o kúpe pozemku ( Ekodvor) Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Milan Veliký, Mgr. Ladislav Mičko Ing.
17.50 €

Úradné hodiny

......................................................................

Nový telefónny kontakt ZŠ: 055/600 01 02

......................................................................

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Zimný čas: Sobota 08:00 - 12:00

Letný čas: Sobota 08:00 - 12:00

                    Streda 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa