Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 430)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
481 Záväzok spolupracovať pri získani projektu " Vybudovanie zberného dvora" Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: e-Gemini s. r. o.
800 €
5190064707 Úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Komunálna poisťovňa,a.s.
15 €
5190064708 Úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Komunálna poisťovňa,a.s.
30 €
478/2024 Nájom hrobového miesta 324 Odb.: Nikoleta Jankovičová
Dod.: Obec Nižná Kamenica
49.80 €
477 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
508.68 €
476 zabezpečeniu systému Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Natur - Pack, a.s
0 €
475 Predaj pozemku č.224/166 o výmere 9m2 a pozemku 224/165 o výmere o 5m2 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1 €
474 Zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
473 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Mesto Košice
800 €
472 odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy špecifikovanom v Článku I. ods. 1 z predávajúceho na kupujúceho. Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
1 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
......................................................................

Harmonogram zberu odpadu 2024

http://www.niznakamenica.sk/files/2023-12-27-144219-Ni__n___Kamenica_zvozov___kalend__r.pdf

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Každá posledná sobota v mesiaci

od 08:00 hod - do 14:00hod

Tel. kontakt na poruchy na vodovode

055/7952 420

Tel. kontakt na poruchy na VSD

0800 123 332

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné

Natur-pack