OZNAM - Pozemkové a lesné spoločenstvo v Nižnej Kamenici

 11.03.2020

OZNÁMENIE

Výbor pozemkového a lesnéh spoločenstva v Nižnej Kamenici, p. s. v súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, ktorým v súvislosti so šírením sa nákazy tzv. koronavírusu COVID19 počnúc odo dňa 10.03.2020 zakázal organizovanie všetkých verejných podujatí na celom území štátu týmto ozamuje svojim členom a vlastníkom spoločných nenuteľností, že

ruší

zasadnutie valného zhromaždenia tohto pozemkového spoločenstva, ktoré sa malo konaž vo fogáčovksom kaštieli v Nižnej Kamenici dňa 15.3.2020 (nedeľa) o 14:00 hod.

V prípade potreby bude v náhradnom temíne po pominutí nebezpečenstva nákazy v priebehu roka zvolané mimoriadne valné zhromaždenie.                              

                                                               

                                                                                                                                                              Vincent Oros

                                                                                                                                                           (predseda výboru)

Úradné hodiny

......................................................................

Nový telefónny kontakt ZŠ: 055/600 01 02

......................................................................

OZNÁMENIE

Dočasné obmedzenie stránkových hodín: http://www.niznakamenica.sk/files/2020-03-23-095715-Obmedzenie_str__nkov__ch_hod__n.pdf

Pondelok: 08:00 - 11:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:00

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Zimný čas: Sobota 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa