Opatrenie Gréckokatolícka cirkev Košický Klečenov

 30.03.2020

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID 19

  1. SPOVEDANIE PRED PASCHOU 2020

Spoveď vo farnosti bude od 30. 3. 2020 do 8. 4. 2020 v 10-minútových časových intervaloch:

- pondelok až piatok: od 17:00 do 18:00

- sobota: od 7:00 do 8:00

- nedeľa: od 10:00 do 11:30

Spoveď bude prebiehať vo farskom chráme nasledujúcim spôsobom:

- pred prístupom k svätej spovedi je nutné telefonicky sa nahlásiť na konkrétny čas
na telefónnom čísle 0911 711 219 alebo
055/69 69 430

- pristupujúci k spovedi sú povinní používať ochranné rúška a dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od ostatných osôb 2 metre

- do priestoru chrámu sú veriaci oprávnení vstupovať a zdržiavať sa v ňom len samostatne a len na čas nevyhnutne potrebný na svätú spoveď

  1. LITURGIE

Sväté liturgie v čase do Paschy budú slúžené
v zatvorenom chráme:   

- vo všedné dni v čase o 18:00

- v sobotu o 8:00

- v nedeľu o 9:00

Priamy prenos bude sprístupnený v čase sv. liturgie
na stránke farnosti kosickyklecenov.grkatke.sk.

  1. OBRADY KVETNEJ NEDELE

Sv. liturgia na Kvetnú nedeľu bude o 9:00
v zatvorenom chráme.

  1. VEĽKÝ ŠTVRTOK

Obrady budú prebiehať v zatvorenom chráme. Veriaci nebudú môcť vstupovať do cerkvi. Priamy prenos bude sprístupnený na stránke farnosti.

- 16:30 - večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého a strasti

  1. VEĽKÝ PIATOK - prikázaný sviatok, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom!

Obrady budú prebiehať v zatvorenom chráme.  Priamy prenos bude sprístupnený na stránke farnosti.

- 15:00 - večiereň s uložením plaščenice

  1. VEĽKÁ SOBOTA

Obrady budú prebiehať v zatvorenom chráme. Priamy prenos bude sprístupnený na stránke farnosti.

- 15:30 - posvätenie pokrmov na farskej záhrade. Je nevyhnutné dodržať hygienické rozostupy vo vzdialenosti minimálne 5 metrov a používať ochranné pomôcky - rúška.

- 16:00 - večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

  1. NEDEĽA VZKRIESENIA

Obrady budú prebiehať v zatvorenom chráme. Priamy prenos bude sprístupnený na stránke farnosti.

- 4:30 - utiereň Vzkriesenia

- 10:30 - sv. liturgia Jána Zlatoústeho

Po sv. liturgii budú posvätené pokrmy na farskej záhrade. Je nevyhnutné dodržať hygienické rozostupy vo vzdialenosti minimálne 5 metrov a používať ochranné rúška.

  1. SVETLÝ PONDELOK - prikázaný sviatok

 Obrady budú prebiehať v zatvorenom chráme. Veriaci nebudú môcť vstupovať do cerkvi. Priamy prenos bude sprístupnený na stránke farnosti.

- 10:00 - sv. liturgia


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Sobota 08:00 - 12:00

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné