Vyhlásenie voľby HK

 28.01.2021

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE
vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce

v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 132 /2020 v Nižnej Kamenici zo dňa 10.12.2020, ktorá sa bude konať dňa 28.01.2021 o 18:00 hod.

Bližšie info tu:

http://www.niznakamenica.sk/files/2020-12-11-150452-Vyhl__senie_vo__by_HK.pdf

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Sobota 08:00 - 12:00

.....................................................................

TESTOVANIE NA COVID - 19 

Sobota 08.05.2021

Od 13:00 do 19:00

Prestávka 16:00 - 16:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Používate internet: