Zápis do 1. ročníka ZŠ

 09.04.2021

Základná škola Nižná Kamenica 60

Tel.+421 55 600 01 02, email: zsnkamenica@gmail.com

ZÁPIS do 1.ročníka

v školskom roku 2021 - 2022

              Riaditeľstvo Základnej školy v Nižnej Kamenici pozýva rodičov (bez dieťaťa) detí

narodených od 1.9.2013 do 31.8.2014 na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

 dňa 9. apríla 2021

              od 14,00 do 18,00 hod. v budove ZŠ Nižná Kamenica 60,

v mimoriadnom režime.

Škola svojim žiakom poskytuje:

- vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a individuálnu

prípravu žiakov na prijímacie skúšky do 5. ročníka jazykovej

triedy (zatiaľ 100% úspešnosť prijatia absolventov školy)

- školský klub detí do 15,45 hod.

- škola organizuje plavecký kurz za minimálny poplatok

a jednu bezplatnú školu v prírode (uskutoční sa

v roku 2022)

- tematické exkurzie, výlety s turistickým zameraním

-triedy sú priestorovo veľkorysé, vybavené interaktívnou tabuľou

a keramickou bielou tabuľou na stierateľné fixy

- všetky pracovné zošity pre 1. až 4. ročník, učebnice

matematiky, cudzích jazykov a zošity s predtlačou pre žiakov 1. ročníka  hradí škola

- škola je zapojená do projektov: „Školské ovocie“, Edunet,

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, Digitálne

vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, projekt

kultúrne a vzdelávacie poukazy, Aktivizujúce metódy

vo výchove detí, English one, Projekt - Záložka spája školy

                          -škola disponuje vlastnou Školskou knižnicou

                    - momentálne pracujeme na vynovení počítačovej učebne

Elektronická prihláška je k dispozícii na web stránke ZŠ Základná škola Nižná Kamenica (edupage.org) alebo na web stránke obce Nižná Kamenica http://www.niznakamenica.sk/, poprípade prosíme kontaktovať školu na tel. +421 55/600 01 02 alebo emailom na zsnkamenica@gmail.com a dohodnúť si čas a termín zápisu najneskôr do 30.4.2021.

                                     Zo zápisom musia súhlasiť obidvaja rodičia (zákonný zástupcovia

dieťaťa.)

                                  K zápisu je potrebné doniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa!!!

Online prihláška:

https://zsnkamenica.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Sobota 08:00 - 12:00

.....................................................................

TESTOVANIE NA COVID - 19 

Sobota 24.04.2021

Od 08:00 do 14:00

Prestávka 11:00 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Používate internet: