Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, vyhlásenie

 03.08.2022

Vážení  občania

              Dovoľte informovať Vás o nadobudnutí  platnosti  novely zákona č. 79/2015 Z.z. , Zákon o odpadoch.

Zákon ukladá povinnosť zaviesť zber biologicky rozložiteľného  kuchynského odpadu od 1.1.2021. Ministerstvo životného prostredia umožnilo odklad tejto povinnosti do 31.12.2022. Do tejto doby je nutné zaviesť výkon tohto nariadenia do praxe.

Možnosti riešenia pre obec sú:

·         Zabezpečenie vývozu a zhodnotenie kuchynského odpadu  

alebo

·         Prehlásenie, že 100% domácností doma kompostujú  kuchynský odpad (dohoda o kompostovaní).

              Biologicky rozložiteľný komunálny  i kuchynský odpad tvoria jednu z významných zložiek odpadov produkovaných domácnosťami. Správnym triedením  a zhodnocovaním týchto odpadov  dokážeme významne znížiť celkové množstvo odpadov určených na skládku alebo do spaľovne. Žiadny biologický odpad by nemal skončiť v zberných nádobách alebo na rôznych kopách, v žiadnom prípade nesmie  byť tento odpad spaľovaný. Pokiaľ  využijeme zákonnú možnosť  a každá domácnosť zabezpečí kompostovanie uvedených biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním , čo preukáže „prehlásením o kompostovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností a zo záhrad pomocou vlastného kompostovacieho zásobníka“ obec nebude musieť  navýšiť poplatok za odpady.

              V prípade zavedenia vývozu a zhodnotenia kuchynského odpadu zberovou spoločnosťou bude poplatok za kuchynský odpad navýšený o položku, ktorá bude tvoriť náklady spojené s odvozom a zhodnocovaním tohto odpadu. Taktiež v prípade zavedenia tohto systému zhodnocovania  kuchynského odpadu bude potrebné, aby každá domácnosť mala nádoby (vedierka, kompostovacie vrecká), ktoré bude potrebné tiež zakúpiť. Vývoz kuchynského odpadu musí byť realizovaný 1 x týždenne.

               

Prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nájdete v prílohe tohto listu, na obecnom úrade, alebo na stránke obce v časti tlačivá.

 Miroslav Líška – starosta obce

http://www.niznakamenica.sk/files/2022-08-03-092841-Vyhlasenie_kompostovanie.pdf

http://www.niznakamenica.sk/files/2022-08-03-103925-Obr._kuchynsk___odpad.pdf

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Sobota 08:00 - 12:00

Tel. kontakt na poruchy na vodovode

055/7952 420

Tel. kontakt na poruchy na VSD

0800 123 332

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné

Natur-pack