Referendum

 14.11.2022

Prezidentka Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 362/2022 Z.z. vyhlásila referendum  a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Informácie k referendu, vrátane vzorov a tlačív pre obce a volebné komisie sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?referendum


https://www.minv.sk/?r23-info1

Informácie pre voliča

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky - vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný https://www.minv.sk/?r23-volic , alebo - v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu https://www.minv.sk/?referendum-preukaz .

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, https://www.minv.sk/?r23-posta1

- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia. (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky) https://www.minv.sk/?r23-posta2

Elektornická (e-mailová) adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre našu obec je : obecniznakamenica@netkosice.sk

Elektronická (e- mailová ) adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  je :

obecniznakamenica@netkosice.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Sobota 08:00 - 12:00

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné