Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022, Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

 02.03.2023

V zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 1, § 4, ods. 6 obec Nižná Kamenica oznamuje:
1. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 je 35,88 %
2. Sadzba za príslušný rok v eurách je 22,00 €
V zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch § 81, bod 7, písm. j obec Nižná Kamenica zverejňuje údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2022:
http://www.niznakamenica.sk/files/2023-03-02-083914-V__kaz_2022.pdf

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
......................................................................

Harmonogram zberu odpadu 2024

http://www.niznakamenica.sk/files/2023-12-27-144219-Ni__n___Kamenica_zvozov___kalend__r.pdf

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Sobota 08:00 - 12:00

Tel. kontakt na poruchy na vodovode

055/7952 420

Tel. kontakt na poruchy na VSD

0800 123 332

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné

Natur-pack