Chrípkové prázdniny

 28.03.2023

                                    OZNAM!!!

   Základná škola Nižná Kamenica 60 so sídlom v Nižnej Kamenici,

zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Petronelou Wjechovou, vám týmto oznamuje, že na základe doporučenia  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach a po dohode so zriaďovateľom školy – obcou Nižná Kamenica, zastúpenou starostkou obce Mgr. Danielou Lukáčovou, ako aj v súlade s Prevádzkovým poriadkom Základnej školy Nižná Kamenica 60 - pri opakovanej chybovosti žiakov nad 30 %,  sa z vyššie uvedených dôvodov

                    na Základnej škole Nižná Kamenica 60,

PRERUŠUJE výchovno-vzdelávací proces od 29.3.2023 do 31.3.2023 vrátane.  Vyučovanie sa začne dňa 3.4.2023 v pondelok.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Sobota 08:00 - 12:00

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné

Natur-pack