ZÁPIS do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025

 14.03.2024

http://www.niznakamenica.sk/files/2024-03-14-175411-Z__pis_do_1_ro__n__ka_2024.pdf

Základná škola Nižná Kamenica 60
Tel.+421 55 600 01 02, email: zsnkamenica@gmail.com
ZÁPIS do 1. ročníka
v školskom roku 2024/2025
Riaditeľstvo Základnej školy v Nižnej Kamenici pozýva rodičov a deti
narodené od 1.9.2017 do 31.8.2018 na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční
dňa 11. apríla 2024
od 12,00 do 16,30 hod. v budove ZŠ Nižná Kamenica 60
Škola svojim žiakom ponúka:
- individuálny prístup ku každému dieťaťu zo strany pedagogických zamestnancov,
aj za podpory asistenta učiteľa
- vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
- školský klub detí ráno do 16:30hod.
- stravovanie v školskej jedálni
- rôznorodú krúžkovú činnosť priamo v priestoroch ZŠ
- tematické exkurzie, školské výlety
- školu v prírode
-triedy vybavené interaktívnou tabuľou
a keramickou bielou tabuľou na stierateľné fixy
- projekt „Školské ovocie“ – ovocie a ovocné šťavy zdarma v priebehu
celého školského roka
- školská ekozáhrada- sadenie a pestovanie rôznych plodín vo vyvýšených záhonoch.
Elektronická prihláška k zápisu žiakov do 1. ročníka je spustená
na webovej stránke školy https://zsnkamenica.edupage.org/.
V prípade akýchkoľvek technických alebo iných otázok prosím kontaktovať školu e-mailom
alebo telefonicky na t. č. 055/600 01 02
K zápisu je potrebné doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu
a rodný list dieťaťa.
Tlačená forma prihlášky a ostatné tlačivá budú k dispozícii priamo pri zápise.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
......................................................................

Harmonogram zberu odpadu 2024

http://www.niznakamenica.sk/files/2023-12-27-144219-Ni__n___Kamenica_zvozov___kalend__r.pdf

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Každá posledná sobota v mesiaci

od 08:00 hod - do 14:00hod

Tel. kontakt na poruchy na vodovode

055/7952 420

Tel. kontakt na poruchy na VSD

0800 123 332

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné

Natur-pack