OZNÁMENIE - AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

 30.05.2018

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH

Regionálna veterinárna a potravinová správa košice-okolie príslušná píodľa §8 ods. 3 písm. e) v súlade s §17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení

v y m e d z u j e

okres Košice-okolie

ako oblasť s aktívnym monitoringom Afrického moru ošípaných

(tzv. nárazníková oblasť)

a

n a r i a ď u j e

chovateľom ošípaných v drobnochovoch 

oparenia

Termín plnenia všetkých bodov opatrení: od 30.05.2018 do odvolania

Zodpovedný za plnenie: držiteľ zvierat

Opatreniahttp://www.niznakamenica.sk/files/2018-05-30-135650-opatrenia.pdf

Úradné hodiny

......................................................................

Nový telefónny kontakt ZŠ: 055/600 01 02

......................................................................

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Zimný čas: Sobota 08:00 - 12:00

Letný čas: Sobota 08:00 - 12:00

                    Streda 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa