Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 366)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
417 Program Pokladňa Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Topset Solutions s.r.o
102 €
416 Práce vykonané na základe zmluvy č. 1/2019 o výkone činnosti odborného lesného hospodára za kalendárny rok 2023 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Peter Hežeľ
250 €
415 Práce vykonané na základe zmluvy č. 1/2019 o výkone činnosti odborného lesného hospodára za kalendárny rok 2022 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ing. Peter Hežeľ
250 €
414 Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Edusteps
60 €
413 Vecné bremeno - elektro-energetické zariadenie na slúžiacom pozemku parcelné č. 313/1 a 313/3 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
412 Poskytnutie odborné a kvalifikované poradenské služby a konzultácie v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: MARBU VO s.r.o.
160 €
411 Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Filia nezisková organizácia
100 €
410 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku, IČO:00324485 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneo rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50 000 €
409 Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s. Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
408 Predaj a kúpa automobilu Odb.: Jaroslav Šiška
Dod.: Obec Nižná Kamenica
420 €
407 Výpoveď zmluvy k číslu 0910499223 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
406 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
405 Kúpa tovaru pevná linka Gigaset C575 na OcÚ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
404 Organizovanie a realizácia činnosti pre UoZ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
403 Organizovanie a realizácia činnosti pre UoZ Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
402 Vykonanie auditu , overenie individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: AUDIT-LD s.r.o.
528 €
401 Predaj pozemku odčleneného geometrickým plánom G1 197/2022 vo výmere 13m2 Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1 €
400 Hudobné ozvučenie a hudobná reprodukovaná produkcia na Deň úcty k starším Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Ján Štipák
150 €
399/2022 Nahradenie cenníka v Zmluve Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
398 Poverenie spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Sobota 08:00 - 12:00

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné