Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 348)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
399/2022 Nahradenie cenníka v Zmluve Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
398 Poverenie spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
0 €
397 Práva a povinosti na použitie diela "Digitálny archivačný systém " Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
0 €
396 Kúpa pozemku pod stavbou kioskovej trafostanice Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1 €
395 Zmluva o zriadení vecného bremena , pre stavbu podzemného elktrického vedenia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1 €
394 Havaríjne poistenie motorového vozidla Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
391.91 €
393 Opravné práce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jozef Mačanga
50 €
392 Úprava podmienok , práv a povinnosti pri poskytnutí NFP na realizáciu Aktivít Projektu schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
28 468.03 €
391/2022 Dodatok k zmluve o prenájme Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vladimír Mucha
0 €
390/2022 Zabezpečenie výkonu činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: R.D.TECH. Radoslav Dugas
150 €
389/2022 povinné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
124.58 €
388 Kúpa letných pneumatík Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Miroslav Líška
120 €
387 Kúpa osobného motorového vozidla Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Miroslav Líška
300 €
386 Predaj pozemku kde je umiestnená stavba elektro-energetického zariadenia Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1 €
385 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
384 Odchyt túlavých a zabehnutých psov v intraviláne a extraviláne obce Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Vranovský útulok pre psov
0 €
383 Navýšenie cien vývozu Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: KOSIT a.s.
16 387.27 €
382 Kancelársky stôl 8ks pre ZŠ Nižná Kamenica Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Jana Erošová
120 €
381 Zabezpečenie dodávky elektriny do odberných miest - 5 odberné miesta uvedené v prílohe Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
380 Zabezpečenie dodávky elektriny do odberných miest - 3 odberné miesta uvedené v prílohe Odb.: Obec Nižná Kamenica
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00 
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

......................................................................

Zberný dvor Nižná Kamenica

Otváracie hodiny 

Sobota 08:00 - 12:00

.....................................................................

Fotogaléria

Kalendár

Ostatné